O PANGLICĂ NEAGRĂ: SĂ NU-I UITĂM PE CEI CARE AU UCIS

Editorial al Ambasadorului SUA în România, Adrian Zuckerman 

24 august 2020 

23 august marchează cea de-a 81-a aniversare a Pactului Ribbentrop-Molotov. Acesta a dus la suferința și moartea a zeci de milioane de persoane în Europa. Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului amintește de moartea, suferința și chinul pe care fasciștii și comuniștii l-au provocat în întreaga lume. Peste 100 de milioane de persoane au pierit în întreaga lume ca urmare a acestor ideologii totalitare. Multe țări europene încă își revin din flagelul opresiunii comuniste și sunt în căutarea unor căi de a se proteja în mod concret de noua influență și de amenințările maligne. În întreaga lume, expansionismul comunist și amenințările la adresa democrației sunt mai agresive ca niciodată, chiar și după ce istoria ne-a oferit o dovadă atât de clară a pericolului pe care îl reprezintă. Este extrem de important să învățăm din istorie pentru a nu o mai repeta. Trebuie să privim către actorii lumii care încă se agață de aceste idei periculoase și trebuie să avem puterea de a ne opune lor. Trebuie să avem curajul de a apăra libertatea, democrația și demnitatea fiecărei ființe umane. 

Trebuie să onorăm victimele tuturor regimurilor fasciste și comuniste. Ei sunt eroii care au apărat democrația, drepturile omului și statul de drept. Ei au făcut sacrificiul suprem pentru ca alții să trăiască o viață mai bună. Teroarea guvernelor comuniste, fasciste și totalitare nu își are locul în lumea civilizată. Nu ar trebui să mai existe gulaguri, lagăre de concentrare, tabere de reeducare, tabere de muncă forțată și spitale de psihiatrie pentru cei suficient de curajoși care apară libertatea. Cu toate acestea, când ne uităm în jur, vedem că acestea încă există.  

Nu putem rămâne tăcuți din nou și să permitem acestor ideologii complet discreditate să ucidă, să jefuiască și să fure viitorul și libertatea a milioane de oameni nevinovați și să submineze democrațiile din Europa și din întreaga lume. Aceste regimuri au omorât și au furat după voia lor. Au furat vieți, statul de drept, dar, în mod insidios, au furat speranța. Țările care s-au aflat sub „închisoarea națiunilor” comuniste au început de curând să își recupereze locul de drept în rândul națiunilor și încă se luptă cu pagubele cauzate de stăpânirea comunistă. 

Este incredibil de dificil să-i inspiri pe cei care au fost bătuți cu bastonul comunist, fascist sau autoritarist să se ridice din nou. Dar bărbații și femeile care au supraviețuit acestei tiranii fac exact acest lucru. Propaganda goală și transparentă folosită de totalitari nu-i poate descuraja pe cei care iubesc libertatea în a menține statul de drept și demnitatea pentru toate ființele umane. Toate democrațiile trebuie să respingă comunismul și totalitarismul, atât acasă, cât și peste hotare. 

Mulți vor comemora această zi cu o panglică neagră în amintirea celor nevinovați uciși și a viitorului furat în numele comunismului și autoritarismului. Și eu voi face la fel și sper că mulți alții mi se vor alătura. Poate, totuși, prin refuzul de a mai permite vreodată acestor ideologii să câștige teren, îi vom onora mai bine pe cei uciși, pe cei pe care ni-i mai aducem aminte și pe cei pe care i-am uitat. Să învățăm din trecut pentru a nu-l mai repeta. Să avem curajul de a spune nu celor care încercă să ne fure drepturile, libertatea și democrația. Să facem din ziua de mâine o zi mai bună pentru copii noștri. 

*** 

A BLACK RIBBON: DON’T LET THE MURDERED BE THE FORGOTTEN 

Op-ed by U.S. Ambassador to Romania, Adrian Zuckerman 

August 24, 2020 

August 23rd marks the 81st anniversary of the Ribbentrop-Molotov Pact.  This led to the suffering and death of tens of millions of people in Europe.  The Day of Remembrance for Victims of Fascism and Communism commemorates the death, suffering and misery created around the world by fascists and communists.  Over 100 million people perished around the world as a consequence of these totalitarian ideologies.  Many European countries are still rebounding from the scourge of communist oppression and seeking ways to effectively protect against new malign influence and threats.  Around the world Communist expansionism and threats to democracy are more aggressive than ever, even after history has provided us with such ample evidence of their dangers.  It is extraordinarily important that we learn from history so that we do not repeat it.  We must see world actors who still cling to these dangerous ideas for what they are, and we must have the strength to oppose them.  We must have the courage to stand up for freedom, democracy, and the dignity of each human being. 

We need to honor the victims of all fascist and communist regimes.  They are the heroes who stood up for democracy, human rights and the rule of law.  They made the ultimate sacrifice so others could live a better life.  The terror of communist, fascist and totalitarian governments has no place in a civilized world.  There should be no more gulags, concentration camps, re-education camps, forced labor camps and psychiatric hospitals for those brave enough to stand up for freedom.  Yet, as we look around the world they still exist. 

We cannot be tacit again and allow these thoroughly discredited belief systems to murder, plunder, and steal the future and freedom of innocent millions and undermine democracies in Europe and around the world.  These regimes killed and stole at will. They stole lives, ambition, the rule of law, and most insidiously they stole hope.  The nations that fell under the communist “prison of nations” have only recently started to recover their rightful place in the world body of nations and are still struggling with the damage caused by communist rule. 

It is incredibly difficult to inspire those who have been beaten with the communist, fascist or authoritarian truncheon to stand again.  But the men and women who survived this tyranny are doing just that.  The hollow and transparent propaganda employed by totalitarians cannot dissuade freedom loving people from pursuing the rule of law and dignity for all human beings.  All democracies need to reject communism and totalitarian rule at home and abroad. 

Many will mark this day with a black ribbon in remembrance of the innocents murdered and futures stolen in the name of communism and authoritarianism.  I will, and I hope many will join me.  Perhaps, however, we would better honor the murdered, the remembered, and the forgotten by refusing to ever again allow such ideologies to gain hold.  Let us learn from the past so we do not repeat it.  Let us have the courage to say no to those who would steal our rights, freedom and democracy.  Let us make tomorrow a better day for our children. 

Dacă v-a plăcut acest articol, puteți urmări Constanța 100% pe Facebook printr-un Like mai jos:
Constanta-financiara-sigla-jpg
sprijina-jurnalismul-independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.