O primărie caută voluntari pentru Poliția Locală

Primăria Techirghiol caută voluntari pentru Poliția Locală.

„Pentru cresterea transparentei activitatii Politiei locale, a gradului de siguranta la nivelul orasului Techirghiol, dar si pentru o informare cat mai eficienta si corecta cu privire la actele normative si procedurile legale aplicabile pe raza orasului, consider ca este necesara si implicarea dumneavoastra. In acest sens am decis infiintarea Serviciului de Voluntariat in cadrul Politiei Locale Techirghiol, serviciu a carui functionare va fi aprobata prin hotarare de Consiliu Local, dar dupa o consultare prealabila a dumneavoastra. Accesand linkul de mai jos veti gasi regulamentul de functionare al acestui serviciu. Astept cu interes sugestiile dumneavoastra pe aceasta tema.”, spune pimarul Iulian Soceanu.

Primăria a publicat și un regulament pentru organizarea și funcționarea activității acestor voluntari, regulament pe care îl puteți citi mai jos.

CAPITOLUL I – GENERALITĂȚII

Art.1. Prezentul regulament reglementează activitatea de voluntariat a persoanelor fizice în cadrul Poliției Locale a Orașului Techirghiol.

Art.2. Activitatea de voluntariat a persoanelor fizice din cadrul Poliției Locale a Orașului Techirghiol, va respecta prevederile legale reglementate prin Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, raportat la următoarele principii și prescripții:

 • voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activității de interes public  desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără renumerație individual sau în grup;
 • activitatea de interes public reprezintă activitatea desfășurată în domenii precum: artă și cultură, sport și recreere, educație și cercetare, protecția mediului, sănătate, asistență socială, religie, activism civic, drepturile omului, ajutor umanitar și/sau filantropic, dezvoltare comunitară, dezvoltare socială;
 • organizația-gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează și administrează activității de voluntariat;
 • contractul de voluntariat reprezintă convenția încheiată între un voluntar și organizația-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătiri voluntarului;
 • voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul munci și desfășoară activități de voluntariat;
 • beneficiarul activității de voluntariat este persoana fizică, alta decât soțul/soția și copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat;
 • coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizației-gazdă, care îndeplinește sarcinile legate de coordonare și administrarea activității voluntarilor.

Art.3. Activitatea de voluntariat are la bază următoarele principii:

 • participarea ca voluntar, activitatea de interes public, neremunerată și bazată pe o decizie liber consimțită a voluntarului;
 • implicarea activă a voluntarului în viața comunității;
 • desfășurarea voluntarului cu excluderea renumerației din partea beneficiarului activități;
 • participarea persoanelor la activitățile de voluntariat, pe baza egalități de șanse și de tratament, fără discriminări;
 • activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;
 • caracterul de interes public al activității de voluntariat.

CAPITOLUL II – REGULI GENERALE PRIVIND  ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

Art.4. Poate fi voluntar în activitatea specifică Poliției Locale orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • este majoră, fără cazier sau antecedente penale;
 • consimte benevol să acționeze ca voluntar;
 • are cetățenia română și domiciliul pe raza orașului Techirghiol;
 • este cunoscută cu o comportare civilizată, este discretă și nu are vicii care să atragă comentarii negative din partea comunității, ori afecțiuni psihice;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare atestată pe baza de examen medical de specialitate;
 • promovează cursurile de instruire organizate de către Poliția Locală a Orașului Techirghiol;

Art.5. Selecția și recrutarea candidaților de voluntari se va face în urma unui interviu, având la bază cererea scrisă a acestora și documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate. Comisia de selecție va fi constituită prin decizia  Primarului Orașului Techirghiol.

Art.6. Instruirea voluntarilor se va realiza prin parcurgerea unor cursuri organizate de către Poliția Locală a Orașului Techirghiol.

CAPITOLUL III -PRINCIPALELE ACTIVITĂȚII ȘI OBLIGAȚII  ALE VOLUNTARULUI

Art.7. Principalele activități în care poate fi implicat voluntarul Poliției Locale a Orașului Techirghiol sunt:

 • participarea la desfășurarea activităților Poliției Locale ce vizează prevenirea actelor antisociale;
 • popularizarea unor acte normative, distribuirea unor pliante și afișe privind unele măsuri preventive și de autoapărare;
 • organizarea unor activități ce vizează ordinea și liniștea publică în parcări, în zona localurilor publice, parcuri, unității de învățământ sau alte locuri;
 • sprijinirea personalului Poliției Locale ce acționează pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe raza orașului Techirghiol, cu diferite ocazii;
 • executarea unor activității de patrulare și supraveghere în anumite zone în scopul prevenirii comiterii de contravenții sau infracțiuni;
 • voluntari vor patrula, de regulă, având peste ținută o vestă reflectorizantă cu inscripția ”Voluntar-Poliția Locală” și obligatoriu asupra lor legitimația de voluntar;
 • voluntarii vor patrula atât în patrule mixte însoțind polițiștii locali, cât și în patrule formate din minim doi voluntari, situație în care unul dintre aceștia, desemnat de șeful de schimb, este ”șef de patrulă”;
 • în nici o situație în care patrula este formată exclusiv din polițiștii voluntari, acestea nu va interveni singură în rezolvarea problemelor operative, sarcina principală fiind informarea urgentă și de culegere de date necesare stabiliri stării de fapt și de drept.

Art.8. Orice acțiune a voluntarului Poliției Locale trebuie să se raporteze, în principal următoarelor reguli:

a) respectarea drepturilor cetățenilor, fără nici o deosebire;

b) respectarea legii, în orice situație sau împrejurare;

c) voluntarul nu acționează niciodată singur, doar în prezența polițistului local;

d) voluntarul respectă întotdeauna indicațiile polițistului local;

e) în timpul activităților desfășurate în comun cu polițiștii locali, voluntarul poartă întotdeauna o ținută decentă și echipamentul inscripționat, are la vedere însemnele distinctive (ecusonul ) și are asupra sa legitimația de voluntar;

f) indiferent de activitate, voluntarul are obligația de a proteja viața, sănătatea și integritatea corporală a propriei persoane, a polițistului și a tuturor cetățenilor;

g) orice prejudiciu material sau ne-material, înregistrat din cauza acțiuni sau inacțiuni voluntarului, este suportat de acesta;

h) în orice situație, voluntarul păstrează o ținută și o atitudine cuviincioasă corespunzătoare;

i) folosirea mijloacelor și a procedeelor de imobilizare sau autoapărare se face numai în condițiile legii și numai dacă situația o impune;

j) în situațiile în care este martorul al diferitelor evenimente, anunță imediat Poliția Locală, fără să acționeze independent în calitatea de voluntar;

Art.9. Voluntarul nu va folosi legitimația, însemnele distinctive și echipamentul din dotare în alte situații sau în alte scopuri decât cel pentru care i-au fost încredințate.

CAPITOLUL IV- REGULI TACTICE APLICABILE ÎN DIFERITE SITUAȚII

Art.10. La intervenția în cazuri în care sunt implicați minori, femei, copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni psihice, voluntarul va respecta următoarele reguli:

 • se va urmări ca tonul conversației să fie calm, liniștit, înțelegător;
 • se va urmări câștigarea încrederii persoanelor respective;
 • se va încerca implicarea unor membrii ai familiei în rezolvarea situațiilor, atunci când este nevoie;
 • se va sprijini polițistul în luarea unor măsuri și respectarea indicaților acestuia;
 • se va supraveghea cu atenție persoanele și zona unde se acționează;

Art.11. La intervenția în cazuri în care sunt implicate persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice, voluntarul va respecta următoarele regulii:

 • persoanele care se manifestă agresiv și pun în pericol integritatea corporală a altor persoane sau tulbură grav ordinea și liniștea publică sunt imobilizate de către polițistul local și condus la sediul Poliției Locale. Voluntarul acordă sprijin polițistului local în această acțiune, participând la imobilizarea acesteia și protejarea vieții, a sănătății și integrității corporale a oricăror persoane;
 • la constatarea, observarea oricăror evenimente antisociale va informa de urgență polițiștii locali;
 • va sprijini polițistul local în culegerea oricăror date și informații care pot contribui la lămurirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul;
 • tonul conversației cu aceste persoane trebuie să fie calm și politicos;
 • se va apela la ajutorul altor cetățeni ce pot interveni în rezolvarea situației;
 • va supraveghea cu atenție persoanele și zona unde are loc intervenția;

Art.12. În situațiile in care un număr mare de persoane participa la diferite evenimente organizate(sărbători, festivaluri, întruniri, etc.) sau neorganizate (manifestații spontane) unde trebuie luate masuri de menținere a ordinii si liniștii publice, voluntarul politiei locala va respecta următoarele reguli:

 • nu fac comentarii ce pot incita participanții la aceste întruniri;
 • voluntarul respecta consemnul sau indicațiile date de polițistul local pentru desfășurarea activității;
 • se supraveghează cu atenție mulțimea, pentru identificarea oricăror situații ce pot afecta ordinea si liniștea publică, siguranța cetățenilor sau a bunurilor;
 • in cazul manifestațiilor spontane, se informează despre caracterul acesteia, numărul aproximativ de participanți, intențiile acestora se încearcă identificarea inițiatorilor acțiunii;
 • se urmărește evitarea altercațiilor si a încăierărilor;
 • · ținuta si echipamentul voluntarului trebuie sa fie in perfecta stare;

Art.13. Sunt frecvente situațiile in care voluntarul poate acționa in sprijinul Politiei Locale, in cazul scandalurilor si al încăierărilor in locuri si localuri publice. Diversitatea acestor situații si uneori amploarea lor, determina modalități  complexe si multiple de intervenție din partea polițiștilor locali.

De regulă, aceste situații au ca factor determinant consumul excesiv de alcool, de aceea voluntarul trebuie sa tina cont si de regulile specifice de intervenite in aceste situații. In plus, voluntarul Politie Locale trebuie sa cunoască următoarele reguli:

 • intervenția se pregătește din timp si nu se acționează precipitat;
 • orice informație despre natura conflictului , părțile implicate, căile de acces in zona sau in localul public si distribuirea spatiilor interioare, sunt foarte importante încă din etapa de pregătire a intervenției;
 • în situația in care este pusa in pericol viața, sănătatea sau integritatea corporala a vreunei persoane, voluntarul acționează cu prioritate pentru imobilizarea agresorului împreuna cu polițistul local si cu alți cetățeni;
 • sunt respectate cu strictețe toate indicațiile polițistului local;
 • nu se acționează individual;
 • tonul conversației trebuie sa fie calm, ferm si cuviincios, evitându-se reproșurile, observațiile, jignirile;
 • retine orice detalii despre persoane sau împrejurări ce pot influenta modul de rezolvare al evenimentului si le comunica polițistului local;
 • se acorda sprijin polițiștilor locali pentru conducerea persoanelor implicate, la sediul Poliției Locale;
 • daca exista victime se anunța orice unitate medicala pentru acordarea ajutorului necesare.

Art.14. In cazul observării săvârșirii unei infracțiuni, indiferent de natura ei, voluntarul respecta următoarele reguli:

 • sprijină polițistul local pentru salvarea victimelor si acordarea primului ajutor;
 • participa la prinderea autorului faptei, in cazul infracțiunilor flagrante, respectând indicațiile polițistului local;
 • acorda sprijin pentru marcarea locului faptei, eliminarea altor pericole, conservarea eventualelor probe din zona, fără a aduce modificări;
 • asigura paza locului faptei pana la sorirea echipei de cercetare;
 • înlătură eventualii curioși, solicitând acestora sa respecte distanta de siguranță;
 • supraveghează cu atenție zona si persoanele din apropiere pentru identificarea eventualilor martori si comunica polițistului local datele acestora.

Art.15. Conflictele inter si intrafamiliale pot si simple certuri si contraziceri făcute sau agresiuni fizice dintre cele mai grave. Intervenția este necesara pentru evitarea situațiilor in care este pusa in pericol viața, sănătatea si integritatea persoanelor. Reguli ce trebuie respectate in aceste situații:

 • intervenția are loc numai după o etapa pregătitoare, in cadrul căreia sunt adunate informații despre natura conflictului, numărul persoanelor implicate, date despre locul intervenției, amplasarea cailor de acces si distribuirea spatiilor interioare, etc;
 • este interzisa pătrunderea in locuința proprietarului fără invitația scrisa a unuia dintre persoanele implicate ce are si calitate de proprietar sau numai in situații in care exista date certe ca este pusa viața sau integritatea unei persoane;
 • la locul conflictului, voluntarul va sta la 1-2 m lateral fata de polițistul local, permițând acestuia sa fie văzut din interiorul casei;
 • va supraveghea cu atenție persoanele din jur, nepermițând acestora vreo agresiune asupra sa ori asuprea polițistului local;
 • daca sunt invitați in interior, voluntarul va pătrunde imediat după polițistul local, împreuna cu proprietarul, supraveghindu-l in permanenta;
 • tonul conversației trebuie sa fie calm, ferm, politicos;
 • voluntarul acorda sprijin polițistului local, ascultând indicațiile acestuia;

Art.16. În cazul unor evenimente, rare ca frecvență de apariție, dar intense din punct de vedere emoțional, cum ar fi amenințările cu sinuciderea sau autoincendierea, calmul și stăpânirea de dine sunt esențial. Voluntarul Poliției Locale trebuie să respecte următoarele reguli:

 • acordă sprijin polițistului local și ascultă indicațiile acestuia;
 • nu intervine în timpul discuțiilor sau al negocierilor;
 • dacă este posibil, sprijină polițistul local pentru imobilizarea persoanei;
 • anunță salvarea și/sau pompierii despre evenimentul aflat în desfășurare;
 • solicită eventualilor curioși să stea la distanță și ia măsuri pentru îndepărtarea oricăror persoane sau obiecte periculoase din zonă
 • solicită sprijin cetățenilor pentru a fi aduse în zonă, cât mai repede, pături, stingătoare, sau alte materiale de care este nevoie;

Art.17. Cu ocazia activităților desfășurate în comun cu polițistul local, voluntarul poate desfășura unele activități pe linie de circulație rutieră, cum ar fi: supravegherea modului de afluire/defluire a elevilor înspre/dinspre școală în special în zona trecerilor de pietoni, sprijinirea polițistului local cu ocazia intervenției la evenimente rutiere, activități în cadrul unor dispozitive speciale instituite în anumite situații (adunări cu public numeros, activități organizate, etc.), fiind obligat să respecte următoarele reguli:

 • ascultă indicațiile polițistului local, asigurându-se în permanență că nu este pusă în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a propriei persoane, a polițistului sau a altor cetățeni;
 • asigură zona în care își desfășoară activitatea, supraveghind în permanență persoanele și vehiculele din apropriere;
 • înlătură curioși, îndepărtând persoanele care încalcă zona sau perimetrul indicat de polițistul local;
 • participă la luarea măsurilor de siguranță rutieră stabilite de polițistul local;
 • sprijină polițistul local atunci când acesta îl solicită pentru diferite situații;
 • va purta obligatoriu peste ținută o vestă fosforescentă cu inscripția ”Voluntar – Poliția Locală”

Art.18. În situațiile în care voluntarul observă următoarele fapte antisociale:

 • circulația căruțelor pe raza orașului;
 • prezența în locuri publice a persoanelor care apelează la mila trecătorilor;
 • prezența taberelor de rromi;
 • distrugeri pe domeniul public;
 • perturbarea liniști publice, inclusiv de către membrii unei ”găști de cartier”
 • autovehicule parcate neregulamentar sau pe spații verzi;
 • deteriorarea unor indicatoare rutiere;
 • depozitări ilegale de deșeuri de orice tip;
 • vehicule abandonate pe domeniul public sau privat al statului;
 • murdărirea carosabilului de către autovehicule cu roți necurățate;
 • deteriorări ale mobilierului urban;
 • lipirea de afișe în locuri neautorizate;
 • amenajarea neautorizată a rampelor de deșeuri;
 • vânzarea de produse în locuri neautorizate;

va anunța imediat Poliția Locală, fără să acționeze independent.

CAPITOLUL V – DISPOZIȚII FINALE

Art.19. Scopul principal al activității de voluntariat îl reprezintă asigurarea transparenței activității Poliției Locale, precum și informarea cetățenilor cu privire la actele normative și procedurile legale aplicabile pe raza orașului.

Art.20. De asemenea, se urmărește multiplicarea vectorilor de observare și combatere a faptelor antisociale.

Art.21. În subsidiar, se urmărește atât creșterea gradului de implicare civică a cetățenilor, cât și eficientizarea activității Poliției Locale.

Art.22. Coordonarea activității voluntarilor, precum și preluarea informaților transmise de către aceștia și predarea spre rezolvare compartimentelor competente, se face de către Poliția Locală.

Art.23. Periodic, Poliția Locală va prezenta Primarului Orașului Techirghiol informări cu privire la activitățile desfășurate de voluntari, eficiența muncii acestora, precum și eventualele propuneri de îmbunătățire a activității.

Art.24. Organizația gazdă – Poliția Locală a Orașului Techirghiol – va păstra un registru de evidență a voluntarilor, a duratei și timpul activității desfășurate de aceștia.

Art.25. La terminarea perioadei de voluntariat, organizația gazdă va elibera un certificat nominal care să recunoască prestarea activității de voluntar, precum și aptitudinile dobândite.

Dacă v-a plăcut acest articol, puteți urmări Constanța 100% pe Facebook printr-un Like mai jos:
energia residence
Constanta-financiara-sigla-jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published.