Ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Constanța din 26 martie

Primăria Constanța trebuie să recupereze peste 282.000 de lei din autorizații de construire

Consiliul Municipal Constanța este convocat în ședință ordinară în data de 26 martie. Iată ordinea de zi.

  1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.01.2021;
  1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 16.02.2021;
  1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.02.2021;
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 432/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

         – aviz Comisia de specialitate nr. 4

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

         – aviz Comisia de specialitate nr. 4

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestui Parteneriat;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

               – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

  1. Proiect de hotărâre privind înființarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Municipiul Constanța și Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

              – avize Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 3

  1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 359/1996 privind aprobarea statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanța;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

              – avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții și modernizare b-dul Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

         – avize Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 3

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

              – avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

              – avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

15. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriei spațiului folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall);

     iniţiator: primar Vergil Chițac

              – avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

16. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanța 2021-2031;

iniţiatori: consilieri locali Mihaela Andrei, Adriana Arghirescu, Costin-Valeriu Avătavului, Adriana-Teodora Câmpeanu, Ateș Casimceali, Alexandru Marian Nazîru, Cristian Omocea, Teodor Popa, Ionuț Rusu, Daniel-Gigi Tatu

         – avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona str. Crișului;

     iniţiator: primar Vergil Chițac

              – aviz Comisia de specialitate nr. 2

18. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 128/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian;

iniţiator: primar Vergil Chițac

         – aviz Comisia de specialitate nr. 2

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

         – avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

          – avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5

22. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

iniţiator: primar Vergil Chițac

              – aviz Comisia de specialitate nr. 5

Ședința se va desfășura online.

Dacă vreți să fiți la curent cu știrile din județul Constanța, ne puteți urmări și pe Facebook:
energia residence
Constanta-financiara-sigla-jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published.