Parlamentul European a adoptat o rezoluție importantă pentru tătari

O femeie plânge în Simferopol, Crimeea, la comemorarea a 70 de ani de la deportarea tătarilor (foto: (AP/Alexander Polegenko)

Parlamentul European a adoptat, ieri, o rezoluție referitoare la situația drepturilor omului din Crimeea și în special la tătarii din Crimeea (2016/2556(RSP)).

Iată textul documentului.

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Parteneriatul estic, la Ucraina și la Federația Rusă,

–  având în vedere rapoartele elaborate de Misiunea de evaluare a situației drepturilor omului în Crimeea, desfășurată sub coordonarea Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE și a Înaltului Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale (ICMN),

–  având în vedere deciziile Consiliului European (din 21 martie, 27 iunie și 16 iulie 2014) prin care se impun sancțiuni împotriva Federației Ruse ca urmare a anexării ilegale de către aceasta a Crimeei,

–  având în vedere „Raportul privind situația drepturilor omului din Ucraina – 16 august – 15 noiembrie 2015”, elaborat de către Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere Rezoluția 68/262 a Adunării Generale a ONU din 27 martie 2014 intitulată „Integritatea teritorială a Ucrainei”,

–  având în vedere raportul organizației Freedom House privind „Libertatea în lume în 2016”, care realizează o evaluare a situației libertăților politice și civice din Crimeea, în urma anexării ilegale a acesteia, și apreciază că aceasta este „lipsită de libertate”,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Federația Rusă a anexat în mod ilegal Crimeea și orașul Sevastopol și, prin urmare, a încălcat dreptul internațional, inclusiv Carta ONU, Actul final de la Helsinki, Memorandumul de la Budapesta din 1994 și Tratatul de prietenie, cooperare și parteneriat dintre Ucraina și Federația Rusă din 1997;

B.  întrucât pe durata operațiunii de anexare ilegală a Crimeei de către Federația Rusă, care a avut loc în martie 2014, cetățenii ucraineni, inclusiv tătarii din Crimeea, precum și armata ucraineană au dat dovadă de un curaj și de o loialitate deosebită față de Ucraina și s-au opus în mod pașnic actului beligerant al anexării; întrucât mai multe organizații internaționale și organizații de apărare a drepturilor omului denunță faptul că, de la anexarea ilegală a peninsulei de către Federația Rusă la începutul anului 2014, s-a constatat o reducere severă a nivelului de protecție a drepturilor omului în Crimeea;

C.  întrucât au fost semnalate abuzuri precis direcționate care au vizat membri ai comunității tătare, dintre care majoritatea se opun anexării Crimeei de către Rusia și au boicotat așa-zisul referendum din 16 martie 2014, aceste abuzuri fiind comise în special în contextul punerii în aplicare de către Rusia a unei legislații „antiextremiste” lipsite de claritate și imprecise, menite să îi intimideze sau să îi reducă la tăcere pe critici; întrucât printre aceste abuzuri se numără răpiri, dispariții forțate, acte de violență, tortură și execuții extrajudiciare, în cazul cărora autoritățile aflate de facto la putere nu au reușit să inițieze investigații sau să dispună urmărirea penală a vinovaților;

D.  întrucât mai multor lideri ai tătarilor din Crimeea, printre care Mustafa Dzhemiliev, membru al Radei Supreme a Ucrainei și Refat Chubarov, președintele Adunării tătarilor din Crimeea (Mejlis) li s-a impus interdicția de a intra pe teritoriul Crimeei; întrucât acestora li se permite în prezent să intre pe teritoriul Crimeei, însă cu riscul de a fi arestați; întrucât o instanță din Rusia a emis recent un mandat de arestare pentru Mustafa Dzhemiliev, care a executat, în trecut, o pedeapsă de 15 ani în închisorile sovietice ca urmare a eforturilor pe care l-a depus pentru a le permite conaționalilor săi să se întoarcă în zona din care provin din peninsula Crimeea;

E.  întrucât au fost luate măsuri pentru a restricționa activitatea tuturor comunităților religioase, inclusiv a bisericilor creștine independente de Moscova; întrucât aceste restricții au la bază limitarea drastică a libertății de asociere, exproprierile, refuzul de a prelungi valabilitatea documentelor, precum și perchezițiile periodice efectuate în spațiile pe care aceste organizații religioase au putut să le păstreze;

F.  întrucât persoanele care au refuzat să adopte cetățenia rusă după anexare sunt victime ale discriminării și întâmpină dificultăți grave în toate domeniile vieții politice, sociale și economice;

G.  întrucât Rusia a adoptat măsuri de restricționare a accesului OSCE, al ONU și al Consiliului Europei pe teritoriul Crimeei, aceleași restricții fiind aplicate și în cazul ONG-urilor active în domeniul drepturilor omului și al jurnaliștilor independenți; întrucât blocarea accesului face sarcina de monitorizare a situației drepturilor omului în Crimeea și de raportare cu privire la aceasta foarte dificilă;

H.  întrucât toți membrii comunității de tătari din Crimeea, o populație indigenă din Crimeea, au fost deportați cu forța către alte regiuni ale fostei URSS în 1944 și li s-a interzis să se întoarcă până în 1989; întrucât, la 12 noiembrie 2015, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o rezoluție prin care a recunoscut faptul că deportarea tătarilor din Crimeea în anul 1944 constituie un act de genocid și a stabilit data de 18 mai ca Zi de comemorare,

1.  își reiterează angajamentul ferm față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional și față de alegerea sa liberă și suverană de a urma o traiectorie europeană; reamintește faptul că a condamnat cu fermitate anexarea ilegală de către Rusia a peninsulei Crimeea și reamintește, totodată, angajamentul UE, al statelor sale membre și al comunității internaționale de a pune în aplicare pe deplin politica de nerecunoaștere a anexării ilegale a Crimeei; subliniază, de asemenea, faptul că restabilirea controlului Ucrainei asupra peninsulei reprezintă una dintre condițiile prealabile pentru restabilirea unor relații de cooperare cu Federația Rusă, inclusiv pentru suspendarea sancțiunilor impuse acesteia;

2.  condamnă cu fermitate gravitatea fără precedent a încălcărilor drepturilor omului comise împotriva locuitorilor din Crimeea, în special împotriva tătarilor din Crimeea, care nu respectă normele impuse de așa-zisele autorități locale, îndeosebi cele impuse sub pretextul combaterii extremismului sau al terorismului;

3.  condamnă restricțiile severe impuse libertății de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, inclusiv cu ocazia unor evenimente comemorative tradiționale, precum aniversarea deportării tătarilor din Crimeea de către regimul totalitar al Uniunii Sovietice sub conducerea lui Stalin sau evenimente culturale ale tătarilor din Crimeea; subliniază că, în conformitate cu dreptul internațional, tătarii, ca populație indigenă din Crimeea, au dreptul de a-și menține și de a-și consolida propriile instituții politice, juridice, economice, sociale și culturale distincte; solicită să se respecte statutul Mejlisului, ca formă de reprezentare legitimă a comunității tătare din Crimeea, precum și să se evite orice formă de hărțuire și persecuție sistematică a membrilor săi; își exprimă îngrijorarea cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate și a libertăților membrilor acestei comunități, precum și la măsurile de intimidare, la cazurile de încarcerare și de nerespectare a drepturilor civice, politice și culturale ale tătarilor din Crimeea; își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la cerințele restrictive impuse organelor de presă și organizațiilor societății civile, prin care acestora li se solicită să se înregistreze din nou;

4.  îndeamnă autoritățile ruse și autoritățile locale de facto să ancheteze în mod efectiv, imparțial și transparent toate cazurile de dispariții, tortură și încălcări ale drepturilor omului imputabile forțelor de poliție și paramilitare active în Peninsula Crimeea din februarie 2014;

5.  reamintește că Federația Rusă, în calitate de putere de ocupație, are responsabilitatea de a garanta siguranța întregii populații și respectarea drepturilor omului, precum și a drepturilor culturale și religioase ale tătarilor autohtoni și ale tuturor celorlalte minorități din Crimeea și de a respecta ordinea juridică în Crimeea;

6.  reamintește că instituțiilor și experților independenți ai OSCE, ONU și Consiliului Europei li s-a refuzat total sau parțial accesul în Peninsula Crimeea, fiind, prin urmare, împiedicați să monitorizeze situația drepturilor omului în pofida mandatelor lor de desfășurare a unor astfel de activități în Crimeea;

7.  invită autoritățile Federației Ruse și autoritățile de facto din Crimeea, care sunt obligate să respecte dreptul internațional umanitar și dreptul internațional al drepturilor omului, să acorde acces neîngrădit în Crimeea instituțiilor internaționale și experților independenți ai OSCE, Organizației Națiunilor Unite și Consiliului Europei, precum și ONG-urilor din domeniul drepturilor omului sau organelor de presă care doresc să viziteze, să evalueze și să raporteze cu privire la situația din Crimeea; invită Consiliul și SEAE să exercite presiuni asupra Rusiei în această privință; salută decizia Secretarului General al Consiliului Europei de a-l trimite pe reprezentantul său special pentru drepturile omului în Crimeea, dat fiind faptul că aceasta a fost prima vizită în urma anexării de către Rusia și se așteaptă ca vizita să furnizeze o nouă evaluare a situației de la fața locului; așteaptă cu interes constatările sale; subliniază că orice prezență internațională pe teren ar trebui să fie coordonată cu Ucraina;

8.  salută inițiativa ucraineană de înființare a unui mecanism internațional de negociere pentru restabilirea suveranității Ucrainei asupra Crimeii în cadrul formatului „Geneva plus”, care ar trebui să prevadă implicarea directă a UE; invită Rusia să lanseze negocieri cu Ucraina și alte părți pentru de-ocuparea Crimeii, să suspende embargourile în domeniul schimburilor comerciale și al energiei și să ridice starea de urgență în Crimeea;

9.  regretă piedicile cu care se confruntă liderii tătarilor ce revin în Crimeea și urmărirea lor penală, precum și presiunile crescânde și inacceptabile exercitate asupra altor membri ai Consiliului reprezentanților comunității tătare (Mejlis); deplânge, de asemenea, închiderea nejustificată a organului de presă ATR, care are o audiență semnificativă în cadrul comunității tătare din Crimeea; solicită Comisiei Europene să furnizeze asistența financiară necesară pentru a asigura funcționarea acestui organ de presă și a altora aflate în exil în Ucraina; consideră că închiderea unor școli și clase ale tătarilor din Crimeea, precum și restricțiile privind utilizarea limbii reprezintă o limitare gravă a drepturilor fundamentale ale membrilor comunității, la fel ca faptul că limba ucraineană a fost eliminată din sfera publică;

10.  solicită protejarea mediului multicultural din Crimeea și respectarea deplină a limbilor ucraineană și tătară, precum și a altor limbi minoritare și culturi distinctive;

11.  regretă măsurile administrației de facto de împiedicare a bunei funcționări a Consiliului reprezentanților comunității tătare din Crimeea (Mejlis), cel mai înalt organ executiv și reprezentativ al tătarilor din Crimeea, cum ar fi închiderea sediului său și confiscarea unora dintre proprietățile sale, precum și alte acte de intimidare;

12.  condamnă actele periodice de reprimare a mass-mediei și jurnaliștilor independenți, precum și a militanților societății civile din Crimeea; deplânge acordarea forțată de pașapoarte rusești cetățenilor ucraineni din Crimeea de către Federația Rusă; condamnă, de asemenea, practica autorităților de facto de a impune cetățenia rusă locuitorilor din Crimeea;

13.  își reiterează sprijinul față de decizia UE de a interzice importurile care provin din Crimeea, cu excepția cazului în care acestea sunt însoțite de un certificat de origine din partea autorităților ucrainene, precum și față de măsurile de restricționare a exportului anumitor produse și tehnologii, a investițiilor, a schimburilor comerciale și a serviciilor în Crimeea; invită Consiliul să aplice în continuare aceste sancțiuni până la reintegrarea deplină a Crimeii în ordinea juridică a Ucrainei;

14.  solicită Federației Ruse să ancheteze toate cazurile de torturare a deținuților reținuți în mod ilegal în Crimeea, să elibereze deținuți cum ar fi Oleg Sențov și Oleksandr Kolcenko, precum și Ahtem Cigoz, vicepreședintele Mejlis, Mustafa Deghermengi și Ali Asanov, care au fost arestați în Crimeea pentru proteste pașnice împotriva ocupației, și să garanteze întoarcerea lor în condiții de siguranță în Ucraina; îndeamnă Federația Rusă să pună capăt urmăririi penale motivate politic a disidenților și a militanților civici; condamnă transferarea lor ulterioară în Rusia și acordarea forțată a cetățeniei ruse;

15.  condamnă militarizarea Peninsulei Crimeea, care are un impact negativ semnificativ asupra vieții economice și sociale, precum și amenințările Rusiei de a desfășura arme nucleare în Crimeea, ceea ce reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității regionale, europene și mondiale; își reiterează apelul la retragerea tuturor forțelor ruse din Crimeea și din estul Ucrainei;

16.  subliniază că cooperarea economică, precum și furnizarea de bunuri și servicii între Ucraina și Peninsula Crimeea, ocupată temporar, ar trebui să se desfășoare în cadrul juridic al Ucrainei și să fie respectate de toate părțile, evitând astfel orice consecință negativă pentru locuitorii Crimeii; în caz de nerespectare a unui asemenea comportament, invită autoritățile să investigheze astfel de încălcări și să le pună capăt;

17.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația persoanelor LGBTI din Crimeea, care s-a înrăutățit semnificativ în urma anexării ruse, precum și la acțiunile represive și amenințările autorităților de facto și ale grupărilor paramilitare;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție VP/ÎR, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Ucrainei, Consiliului Europei, OSCE, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse, precum și Consiliului reprezentanților comunității tătare din Crimeea (Mejlis).


Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

One thought on “Parlamentul European a adoptat o rezoluție importantă pentru tătari

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Clipul despre România cu peste 15.000.000 de vizualizări

vin feb. 5 , 2016
Un clip despre România, realizat de Cyprien, un cunoscut vloger francez, a ajuns la peste 15.000.000 de vizualizări. E drept, a fost postat în octombrie 2014, dar este încă de actualitate și merită urmărit. Durează 4,42 minute. Atenție însă, conține limbaj licențios. Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. […]

V-ar putea interesa și: