Pedepse mai blânde pentru șoferii care încalcă legea

Vești bune pentru șoferii care încalcă legea, dar proaste pentru ceilalți și pentru pietoni. Cei cărora li se va suspenda permisul și l-ar putea recupera mai uşor. Așa au decis deputații, care au modificat legislaţia rutieră şi au eliminat câteva condiţii care-i împiedicau pe mulţi să se întoarcă la volan.

Astfel, șoferii care au permisul reţinut vor putea să reducă perioada suspendării dreptului de a conduce mult mai uşor, de câte ori vor ei, fără limite de timp.

Într-un proiect care a trecut de Camera Deputaţilor se aduc modificări legislaţiei rutiere din care dispar anumite condiţii care-i împiedicau pe mulţi dintre şoferi să reducă perioada de suspendare de la 90 sau 60 de zile la 30 de zile.

Proiectul nou prevede câteva modificări. Ies din schemă primele două condiţii, deci un şofer cu permisul suspendat va putea cere de câte ori vrea el să dea testul de reducere a pedepsei şi va beneficia de acest lucru dacă îl trece.

Rămân condiţiile de a nu fi consumat alcool, de a nu fi acumulat punctele de penalizare şi de a nu fi începător.

Se adaugă două condiţii importante, nu veţi beneficia de reducerea pedepsei dacă aţi forţat trecerea căii ferate cu barieră şi nu veţi avea voie să cereţi reducere, decât o dată pe ani, dacă aţi întrecut viteza legală cu peste 70km pe oră când vi s-a suspendat permisul.

Proiectul va intra în vigoare când şi dacă îl va promulga şi preşedintele României.

Iată cum arată legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 103, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârşeşte, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.”
2. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 104. – (1) La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
b) a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.
(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) şi art. 103 alin. (1) lit. c). Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:
a) dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoriadin care face parte autovehiculul condus este cu 70 km/h;
b) dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar dacă fapta a fost săvârşită o singură dată în 12 luni.
(4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea
titularului, în cazul prevăzut la art. 103 alin. (2) şi la art. 118 alin. (5).
(5) Dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi cazului prevăzut la art. 1041 alin. (1), în situaţia în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) şi e), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 103 alin. (2) şi art. 118 alin. (5).
(6) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de
reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
a) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data
expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
b) a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului;
c) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.”
3. După articolul 104 se introduce un nou articol, articolul 1041, cu următorul cuprins:
“Art. 1041. – (1) În cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii care atrag şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces – verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fără ca aceasta să depăşească 90 de zile.
(2) Când o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a
conduce, se aplică suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru fiecare contravenţie.
(3) Dacă o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, în timpul valabilităţii dovezii de reţinere a permisului de conducere, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenţie.
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce
prevăzut la art. 103 alin. (1) lit. c).”

Art. II. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică şi completează Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător modificărilor şi completărilor dispuse în prezenta lege.

Art. III. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) dir Constituţia României, republicată.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.