Populația din județul Constanța, în scădere și îmbătrânită

pensionari batrani

Populația după domiciliu, în județul Constanța, la data de 1 iulie 2018 a scăzut cu 0,3% față de 1 iulie 2017,potrivit cifrelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică.

La 1 iulie 2018, populația după domiciliu a fost de 766.315 persoane, pentru județul Constanța. Populația urbană și cea de sex feminin sunt majoritare (69,2%, respectiv 51,5%).

La 1 iulie 2018, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 530282 persoane, în scădere ușoară față de 1 iulie 2017 (cu 0,5%). Populația din mediul rural este într-o ușoară creștere, la 1 iulie 2018 față de 1 iulie 2017 (cu 0,2%).

Populația masculină la 1 iulie 2018 a fost de 371961 persoane, într-o scădere similară cu cea observată la nivelul populației feminine (cu 0,32% față de 0,26%), față de aceeași perioadă a anului precedent.

Structura populației după domiciliu pe grupe mari de vârstă, la 1 iulie

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, comparativ cu 1 iulie 2017, remarcându-se o creștere (de 0,6 puncte procentuale) a ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste), concomitent cu o scădere de 0,5 puncte procentuale a ponderii populației în vârstă de muncă (între 15 și 64 ani). Ponderea persoanelor tinere (0-14 ani) scade cu 0,1 puncte procentuale, la 1 iulie 2018 față de 1 iulie 2017.

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 96,9 (la 1 iulie 2017) la 101,2 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere (la 1 iulie 2018).

Populația după domiciliu pe grupe de vârstă și sexe, la 1 iulie 2018

La 1 iulie 2018 cea mai mare pondere în totalul populației o deținea grupa de vârstă 40-44 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar în rândul persoanelor de sex feminin de 8,3%.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,8%, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani (5,3%) și a celei de 10-14 ani (5,1%).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.