Portul Medgidia, investiții de peste 100 milioane lei de la Guvern

portul medgidia
Schița portului din Medgidia (foto: acn.ro)

Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, vrea să investească peste 100 milioane lei în Portul Medgidia.

Valoarea investiţiei în portul Medgidia este 102.315.784 lei, inclusiv TVA, adică circa 11.532.458 euro.

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii a fost avizat în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe în luna iulie a acestui an.

„Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 şi alocaţii bugetare, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii”, arată proiectul consultat de News.ro și citat de ConstanțaFinanciara.ro.

Lucrările propuse a fi realizate contau în: finalizarea danelor de operare nr. 16, 17 şi 18; modernizarea şi consolidarea fronturilor de acostare tip Duc. D’Albi, amonte şi aval de intrarea în port; reabilitarea/modernizarea platformelor portuare; reabilitarea şi dotarea danei de pasageri cu două pontoane de acostare pentru nave pasageri, cu pasarele de acces la cheu pentru călători şi marfă; reabilitarea sistemului de legare nave şi de protecţie cu apărători de cheu a tuturor danelor din port; asigurarea sistemului de colectare ape de suprafaţă de pe platformele portuare; modernizarea clădirii Gara Fluvială şi a anexei sociale (termoizolare, reabilitare a hidroizolaţiei, lucrări de tâmplărie, reabilitarea reţelei de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică şi termică).

Vor fi realizate totodată lucrări de modernizare a drumurilor şi a punctelor de acces / control în port şi modernizarea reţelelor de utilităţi.

„Activităţile de încărcare/ descărcare derulate în portul Medgidia privesc în special produsele de carieră balastieră, materiale de construcţii, cereale şi fier vechi. În ultimii cinci ani, operatori portuari şi-au manifestat interesul de a închiria platforme portuare în portul Medgidia şi ale căror intenţii, din diverse motive, în special infrastructura deficitară şi lipsa facilităţilor portuare, nu au fost materializate în contracte încheiate cu Administraţia Canalelor Navigabile. Corespondenţa purtată s-a concretizat în chestionare completate de aceştia, care au evidenţiat un trafic potenţial suplimentar, în cazul în care infrastructura necesară ar fi disponibilă”, se arată în nota de fundamentare.

Autorii proiectului spun că, având în vedere această cerere potenţială, precum şi starea precară actuală a portului Medgidia, Administraţia Canalelor Navigabile a realizat un studiu de fezabilitate pentru modernizarea şi extinderea capacităţii de operare a portului, ţinând cont de limitările fizice ale infrastructurii portuare existente. În urma studiului a rezultat faptul că nu sunt necesare obiecte noi a fi realizate, ci doar reabilitarea/modernizarea infrastructurilor existente, astfel încât Portul Medgidia să poată fi exploatat în condiţii optime şi de siguranţă.

Obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia” este inclus în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin HG nr. 666/2016 şi este prevăzut la finanţare în perioada 2014 – 2020.

Portul Medgidia este amplasat la km 37+410 (27+000 navigabil) pe Canalul Dunăre-Marea Neagră. Suprafaţa acvatoriului portuar este de 19 ha, iar suprafaţa platformelor portuare inclusiv drumurile de incintă este de 18 ha. Portul Medgidia are 24 de dane.

Supravegherea şi dirijarea navigaţiei în port se exercită de către ACN prin Centrul Regional Ro-RIS ACN, în canalul 71VHF.

Principalele elemente tehnico – funcţionale:


– suprafaţa teritoriu portuar: 403.086,88 mp;(conform documentaţie de cadastru)
– suprafaţa bazinului portuar: 190.000 mp;

– pescajul maxim: 5,50 m;
– numărul total al danelor operative este de 20, din care:
         – 15 dane operative în portul industrial în lungime totală de 1.340 m;
         – 5 dane operative în portul comercial în lungime totală de 500 m; (platformele portuare, aferente danelor din portul comercial, aparţin S.C. Dobroport S.A.)
– dană de buncheraj în lungime de 120,33 m, neamenajată;
– dană tehnică cu cheul pereat în lungime de 140 m;
– 3 dane pasageri în lungime de 300 m;
– suprafeţe platforme cu destinaţia de operare – depozitare: 76.167,09 mp;
– anexa socială (suprafaţa desfăşurată): 284,10 mp;
– gara fluvială (suprafaţa desfăşurată): 1.624,07 mp;
– calea ferată în incinta portului de 600 m dar care nu aparţine C.N. ACN S.A.;
– modul de manevrare al garniturilor de tren: în afara incintei portului;
– legătura cu reţeaua de drumuri naţionale, inclusiv legătura cu autostrada A2, lungimea de drum în interiorul portului: 1.210 m;
– suprafaţa de parcare auto: 500 mp;

Portul cuprinde şi danele de aşteptare şi desfacere/ refacere convoaie situate în amonte de gura de intrare în port în lungime de 600 m şi o dană de 300 m situată în aval de port. La aceste dane se efectuează numai operaţiuni tehnice (de formare / desfacere convoaie) şi nu operaţiuni de încărcare/ descărcare.

Portul Medgidia este inclus în reţeaua de transport de interes european (TEN-T).

Dacă v-a plăcut acest articol, puteți urmări Constanța 100% pe Facebook printr-un Like mai jos:
Constanta-financiara-sigla-jpg
sprijina-jurnalismul-independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.