Primăria Constanța face angajări la serviciul de fonduri europene

angajari

Primăria municipiului Constanţa organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale de execuţie de consilier gradul II respectiv de consilier gradul I cu normă întreagă, pe durată determinată în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

Condiții generale: să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unui post contractual vacant prevăzute de art.3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice consilier gradul II – 3 posturi:

     – studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea: economice, tehnice;

     – vechime minim 1 an în specialitatea studiilor;

Condiții specifice consilier gradul I – 4 posturi:

     – studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea: economice, tehnice;

     – vechime minim 4 anI în specialitatea studiilor;

Concursul va avea loc la sediul din bulevardul Tomis și constă într-o probă scrisă la data de 16.02.2021, ora 10:00, și interviul candidaţilor admişi la data de 18.02.20201 ora 14:00.

Bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241/ 488.137.

Constanta-financiara-sigla-jpg
sprijina-jurnalismul-independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.