Primăria Cumpăna a atacat în instanță decizii ale Curții de Conturi. De ce s-a dus Mariana Gâju în Bruxelles pe banii comunei

mariana gaju (1)
Mariana Gâju, primărița din Cumpăna, trebuie să dea socoteală Curții de Conturi

Curtea de Conturi a descoperit, în urma verificărilor pe 2014, că Primăria Cumpăna a produs un prejudiciu bugetului de stat de aproape un milion de lei. Mai exact, 953.000 de lei.

Pentru că vorbim despre o comună condusă chiar de președintele Asociației Comunelor din România, bătăioasa și vocala Mariana Gâju, PSD, am studiat cu atenție datele.

Am remarcat multe prime acordate, spun inspectorii Curții de Conturi, ilegal, inclusiv către primar și viceprimar. Interesant este și că primărița a cheltuit 23.000 de lei din bugetul comunei pentru cheltuieli ce trebuiau finanţate din bugetul Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), pentru activităţi ale acestei  asociaţii, respectiv participarea sa la Comisia Permanentă a Comitetului Regiunilor la Bruxelles, în calitate de preşedinte al filialei judeţene Constanţa a AcoR. Sunt convins că locuitorii comunei nu știau că au plătit această deplasare.

Iată însă, pe scurt, ce nereguli s-au descoperit în Cumpăna.

 1. efectuarea de cheltuieli de cazare pentru acţiuni social – culturale în sumă de 226 mii lei cu nerespectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii;
 2. nerespectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în ce priveşte plata unor servicii de ”participare la proiect Centru multifuncţional” şi ”participare proiect cultural” în sumă de 159 mii lei;
 3. o cantitate de 1.210 litri de motorină (8 mii lei) primită cu titlu gratuit de entitate din fondul de rezervă nu a fost justificată a fi consumată ci a fost transferată către SC Salubritate și Gospodărie Cumpăna SRL, fără întocmirea facturii pentru recuperarea cheltuielilor;
 4. nerespectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii utilizării fondurilor publice la achiziţia de materiale publicitare aferente unor acțiuni sociale, la plata unor servicii juridice contractate cu cabinete de avocatură precum şi la plata de către Primărie a utilităţilor pentru spaţiile concesionate cu destinaţia de cabinete medicale;
 5. la S.C. SALUBRIZARE ŞI GOSPODĂRIE CUMPĂNA S.R.L. s-a constatat suma de 143 mii lei creditată nelegal în perioada 2014-2015 de către alte persoane decât asociatul (Consiliul Local), pentru care nu există documente justificative pentru acordarea împrumutului (contracte de împrumut) și care nu a fost corect reflectată în contabilitate;
 6. În ce priveşte virările de credite bugetare efectuate către unităţile de învăţământ cu destinaţia bunuri şi servicii, U.A.T.C. CUMPĂNA nu a solicitat iar unităţile şcolare nu au prezentat fundamentare pentru necesarul de credite cu aceasta destinaţie. De asemenea, primăria nu a procedat la verificarea modului de utilizare al sumelor alocate pentru bunuri şi servicii
 7. acordarea nelegală către salariaţi a unor drepturi de natură salarială neprevăzute de legislația în vigoare în sumă totală de 52 mii lei, cu titlul de drepturi speciale pentru menținerea sănătății și securității în muncă, alocație individuală zilnică de hrană, tichete sociale, prime pentru sărbătorile de Paști și de Crăciun, sume acordate angajaţilor proprii pentru ţinută, sume acordate pentru „cod roşu”. etc.
 8. acordarea nelegală către persoanele care deţin funcţii de demnitate publică (primarul şi viceprimarul) a unor drepturi de natură salarială neprevăzute de legislația în vigoare în sumă totală de 192 mii lei, cu titlul de drepturi speciale pentru menținerea sănătății și securității în muncă, spor de condiţii vătămătoare, spor pentru orele afectate în derularea unor proiecte cu finanţare europeană, alocație individuală zilnică de hrană, tichete sociale, prime pentru sărbătorile de Paști și de Crăciun
 9. acordarea sporului de control financiar preventiv cu nerespectarea prevederilor legale, într-un cuantum mai mare decât cel cuvenit – prejudiciu de 19 mii lei
 10. indemnizaţiile de ședință acordate consilierilor locali pentru participarea la şedinţele consiliului local au fost acordate fără respectarea prevederilor legale
 11. plăţi nelegale pentru felicitări cu ocazia diverselor sărbători sau alte articole promoţionale, pentru prestări servicii de publicitate şi alte articole de presa şi nu anunţuri de licitaţie publica şi de concurs, convocatoare ale şedinţelor Consiliului Local ori alte anunţuri de interes public, pentru care instituţia are obligaţia legală de a le face publice, aşa cum stipulează în mod expres actele normative care reglementează accesul la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională în administraţia publică.
 12. C. SALUBRIZARE ŞI GOSPODĂRIE CUMPĂNA S.R.L., deși este unicul furnizor de servicii de salubritate de pe raza UATC Cumpăna, nu a încheiat contracte de prestări servicii de salubritate cu agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza UATC Cumpăna, în vederea atragerii de venituri suplimentare de 43 mii lei la bugetul societății;
 13. la S.C. SALUBRIZARE ŞI GOSPODĂRIE CUMPĂNA S.R.L. s-a constatat că s-a plătit atât salariu pentru timpul efectiv lucrat (lună întreagă) cât și indemnizație de concediu astfel că au fost efectuate cheltuieli nelegale în sumă brută de 8 mii lei;
 14. la S.C. SALUBRIZARE ŞI GOSPODĂRIE CUMPĂNA S.R.L. s-a constatat că societatea nu a declarat și nu a transmis la Serviciul public de impozite și taxe din cadrul Primăriei un contract de comodat în vederea impunerii spațiului dat în folosința gratuita, deoarece, încăperile care sunt folosite pentru activități economice, altele decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de drept public, datorează impozit, prin efectul legii, în sumă de 15 mii lei.

Dacă nu v-ați plictisit până acum, iată ce spune Mariana Gâju. I-am cerut un punct de vedere pentru un articol pentru România liberă, m-a sunat să-mi mulțumească, spunându-mi că eram primul care îi cere acest lucru, și a spus că îmi va răspunde punctual. Iată ce am primit:

”Am luat măsurile ce se cuvin pentru încadrarea în prevederile legale şi eliminarea deficienţelor constatate. Până la termenul de 31.03.2016 stabilit de Curtea de Conturi pentru rezolvarea acestor deficienţe, conducerea UAT Cumpăna a luat măsurile corespunzătoare pentru recuperarea sumelor acordate și constatate ca fiind neconforme de către Curtea de Conturi. Pentru o serie de aspecte, există contestaţie înregistrată la instanţa competentă (n.r. Tribunalul Constanța), nr. dosar 229/118/2016, urmând a se stabili legalitatea acestora. Referitor la cheltuielile privind deplasările externe la Comitetul Regiunilor de la Bruxelles, în cadrul căruia dețin funcția de membru al Delegației României în Comisia de Mediu și Comisia de Economie, precizez faptul că aceste cheltuieli se încadreazaă strict în litera și spiritul prevederilor art.35 alin.6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare: <<Obligațiile financiare rezultate din acorduri de aderare a un ităților administrativ teritoriale la asociații interne, organizate la nivel național, ori la organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora>>”.

Mariana Gâju a adăugat că în data de 02.02.2016, a participat ca reprezentant al Asociației Comunelor din România – în calitate de președinte al Filialei Județene Constanța a ACoR, la lucrările grupului interministerial, cu tema salarizării tuturor categoriilor de personal din administrația publică locală, ce au fost prezidate de doamna ministru Claudia-Ana Costea, iar în cadrul ședinței a susținut următoarele:

 • creșterea salariilor tuturor categoriilor de angajați din cadrul administrației publice locale, precum și corelarea prevederilor Legii nr. 284/2010 cu toate actele normative intrate în vigoare din 2010 până în prezent.
 • acordarea sporului de vechime în procente și nu în clase de salarizare, calculul vechimii în muncă distinct de salariul de bază și acordarea sporului de 25% pentru vechimea maximă,
 • aplicarea acelorași principii şi niveluri salariale pentru instituţiile similare
 • modificarea remunerației aleșilor locali cu salariu și nu cu indemnizație,
 • acordarea sporului pentru vechimea în muncă, precum și acordarea sporului pentru implementarea proiectelor cu finanțare europeană pentru aleșii locali,
 • eliminarea diferențelor salariale între angajații din unități administrative teritoriale de comune, orașe, municipii, acestea fiind stabilite doar în funcție de numărul de locuitori.
 • uniformizarea salariilor în cadrul aceleiaşi instituţii, pentru funcţiile şi posturile cu aceeaşi încadrare
 • nediminuarea salariului la transformarea postului contractual în funcţie publică
 • obligativitatea plăţii orelor suplimentare
 • acordarea primei anuale (al 13-lea salariu), a primei / vouchere de vacanţă, tichetelor de masă, sporurilor de confidenţialitate şi de fidelitate pentru tot personalul din administraţia publică
 • acordarea aleșilor locali a tuturor sporurilor recunoscute pentru funcționarii publici și personalul contractual.

În opinia mea, răspunsurile nu au fost punctuale. Apreciez însă că au existat. Concluziile ar trebui să aparțină locuitorilor din Cumpăna.
One thought on “Primăria Cumpăna a atacat în instanță decizii ale Curții de Conturi. De ce s-a dus Mariana Gâju în Bruxelles pe banii comunei

 1. Primarul din Cumpana ar trebui sa racneasca mai putin in microfoane laudindu-se la diverse manifestari culturale si sa se ocupe de nevoile reale ale comunei. S-a saturat tot satul de vesnicele racnete la microfon si de gropile in sosele. Obiectivul dinsii sunt plimbarile pe banii contribuabililor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Următorul articol

10 lei costă intrarea la Delfinariu, Microrezervație și Păsări exotice

Mon Feb 8 , 2016
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța are un tarif unic pentru intrarea la Delfinariu, Microrezervație, Păsări exotice: 10 lei – adulţi, 5 lei – elevi, studenţi. Pentru copiii sub 5 ani intrarea este liberă. Program de vizitare : Luni-Duminică: 10.00 – 17.00. Reprezentaţii Delfinariu: Luni-Duminică: 12.00 – 16.00. Reducerile continuă și pe parcursul lunii februarie. […]

V-ar putea interesa și: