Primăria Ovidiu angajează inspector la Compartimentul Administrarea Patrimoniului şi Urmărire Contracte al Serviciului Tehnic

primaria ovidiu

Primăria oraşului Ovidiu organizează, în luna mai, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Administrarea Patrimoniului şi Urmărire Contracte al Serviciului Tehnic şi ADPP.

Candidaţii care vor participa la concurs trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Proba scrisă va avea loc pe data de 14 mai. Candidaţii declaraţi admişi pentru proba scrisă sunt: Sava Anca, Ţiţineanu Dumitru, Topoleanu Mădălina-Irena, Cazan Violeta-Georgeta, Cristu Greta-Alina, Chivu Claudia-Irinuca, Dumitrache Dumitru, Popa Alina-Virginica, Vasile Violeta-Alina, Ciobanu Ramona-Andreea, Păun Nicoleta-Adriana, Călin Andrei-Stelian, Însurăţelu Nicoleta, Buzatu Mihaela-Corina, Carată Alexandra – Mihaela, Gheorghe Mihai, Brotea Alina-Giorgiana, Gulema Marinela, Dorobanţu Ana-Maria, Ibadula Birsen, Drogoreanu Mia, Bujor Marius-Catalin, Marin Cristina-Marina, Cane Lucia-Ioana.

Data desfăşurării interviului va fi comunicată după susţinerea probei scrise.

Candidaţii trebuie să cunoască Constituţia României – republicată, Legea nr.188/1999 (republicată şi reactualizată) privind Statutul funcţionarilor publici, Legea nr.7/2004 (republicată) – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici; Legea nr.215/2001 (republicată şi actualizată) privind administraţia publică locală, Ordonanţa nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (actualizată); Hotărârea nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (actualizată); Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Articole recente

sprijina-jurnalismul-independent
Constanta-financiara-sigla-jpg

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.