Pro România Constanța vrea spital pentru copii și își acuză contracandidații de o strategie ca în jocul de poker

Mircea Dobre și Răzvan Filipescu

Reprezentanții PRO România au constatat că autoritățile județului Constanța își doresc să avem spital pentru copii doar la nivel declarativ, pentru că în rest nu au făcut nimic concret. Doar au „evaluat” investiția la 10 milioane de euro, fără niciun fel de analiză, studiu sau calcul concret.

„Practic nu au fost decât discuţii la nivel de primărie şi minister și nu s-a făcut nimic. Noi vrem să facem în primul rând un spital de pediatrie pentru oraşul Constanţa”, a spus Mircea Dobre, candidatul Pro România la funcția de primar al municipiului Constanța.

„E ca la poker: mai vine câte un contracandidat și mai plusează puțin: noi am propus 150 – 180 de paturi, ei vor să facă regional, uitând că nu au făcut nici spitalul regional militar, nici spitalul regional. Ce uită principalii mei contracandidați la Consiliul Județean, și domnul Lupu, și domnul Stroe, e că ei au fost la conducerea județului în ultimii 20 de ani, ca să nu zic în ultimii 30 de ani. Sunt singurele partide care au fost prezente cu concilieri. Deodată i-a apucat hărnicia, vor să facă proiecte, uitând că au coordonat echipe de consilieri, atât la nivel municipal, cât și județean”, a completat Răzvan Filipescu, candidat al Pro România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța.

Acesta a precizat că PRO România are o echipă de oameni tineri și serioși, care lucrează de peste un an împreună pentru a identifica problemele din teritoriu.

„În urma atâtor întâlniri și vizite de lucru trebuia, în mod OBLIGATORIU, să se și concretizeze toate acestea cu semnarea unor protocoale de colaborare între CJ, Consiliul local, Primărie, etc., pentru a se asigura participarea locală și coordonarea pentru implementarea proiectului, obținerea de avize, autorizații. Era nevoie de evaluare de impact asupra mediului, utilități, etc., protocoale cu UMF pentru viitoare programe de instruire. De asemenea, era nevoie de acorduri de asistență tehnică (studii de fezabilitate).”, au spus reprezentanții partidului.

Mircea Dobre a adresat o solicitare Consiliului Județean Constanța, bazată pe Legea 544 a accesului liber la informații, în care a cerut informații despre stadiul proiectului.

„Nu regăsim, în răspunsul pe care ni l-a transmis Consiliul Județean Constanța, nici un fel de pregătire a documentelor (planuri strategice, elaborarea unui concept de spital, model de funcționare, faza de planificare și construcție, costuri și cheltuieli estimative, cereri finanțare și sursa exactă etc.).
Demersurile la nivel național sunt zero! Au existat doar întâlniri tangențiale cu Ministerul Sănătății, deși trebuia convenit, împreună cu MS, un număr și o structură de paturi propuse – ceea ce face să pară îndoielnică și nesustenabilă propunerea lor de paturi.
Nu există o viziune a Consiliului Județean asupra îmbunătățirii stării de sănătate, care să vizeze scăderea mortalității și morbidității, prin eficacitatea crescută și promptă a intervențiilor medicale, îmbunătățirea accesului populației, a calității serviciilor medicale și a sustenabilității sistemului.
Când vrei cu adevărat să construiești un spital, înțelegi că e nevoie de o transformare majoră și profundă! Se menționează că valoarea spitalului ar trebui să fie de minimum 10.000.000 de euro, dar nu se specifică în ce bază au fost făcute aceste calcule, atât timp cât reiese clar, din răspunsul lor, că nu au niciun fel de evaluări sau studii? Este doar o sumă “aruncată” la întâmplate, nerelevantă, superficială și lipsită de consistență!”, spun politicienii de la PRO România.

Conferința de presă poate fi urmărită aici:

Conferința de presă PRO România 28.08.2020#PRORomânia #OameniiPRO #MirceaDobre #RazvanFilipescu #Constanta

Publicată de Mircea Titus Dobre pe Vineri, 28 august 2020


ACTIVITĂȚI PREMERGĂTOARE înseamnă:

Certificat de urbanism

 • Documente de proprietate
 • Registru cadastral
 • Plan Urbanistic Zonal
 • Studiu Topografic
 • Studiu geotehnic
 • Studiu hidrogeologic
 • Studiu de trafic
 • Studiu de eficiență energetică
 • Studiu de impact asupra mediului
 • Studiu de fezabilitate
 • Design arhitectural bazat pe constatările planului funcțional, etc.

Mircea Dobre a precizat că, în răspunsul primit de la CJC se arată că, dacă la începutul anului 2022 se va semna contractul de finanțare, cel mai devreme în 2025 și cel mai târziu în 2027, Constanța ar putea să aibă un spital de pediatrie funcțional.

Concluzia Pro România este că doar „se dorește”, dar nu s-a lucrat nimic, în acest sens!

Iată răspunsul CJC:

„În referire la adresa dumneavoastră înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa cu nr.21048/06.08.2020, prin care solicitaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii cu privire la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii/Spitalul de Pediatrie, vă comunicăm următoarele informaţii furnizate de Direcţia Generală de Proiecte:

1. Ce activităţi premergătoare s-au efectuat de către Consillul Judeţean Constanţa şi/sau conducerea Spitalului Clinic Judeţean „Sf. Apostol Andrei” Constanţa (studii necesare, Certificat de Urbanism, studil de teren, studiu de oportunitate, studiu de impact asupra mediului, studiu de eficienţă energetică, studii de urbanism — PUD/PUZ, studiu de prefezabilitate) în vederea realizării Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii/Spitalului de Pediatrie?

Este de notorietate faptul că, în perioada 2016-2019, Consiliul Judeţean Constanţa a acordat o atenţie sporită problemelor din domeniul sanitar, elaborând proiecte de finanţare cu fonduri europene, în acord cu necesităţile identificate şi cu oportunităţile de finanţare naţională sau europeană.

Pentru perioada următoare de programare 2021-2027, CJC işi propune susţinerea la finanţare a unor propuneri de proiecte în infrastructură sanitară constănţeană, între care, se regăseşte şi propunerea „Extindere secţie exterioara pentru Specializarea Pediatrie şi Neonatologie Infantilă” (sau Spital Pediatrie), finanţarea principală vizată fiind în special prin utilizarea fondurilor europene.

În acest sens, pentru pregătirea unei astfel de propuneri de proiecte mature trebuie întreprinse o serie de acţiuni premergătoare a căror finalitate să conducă Ia realizarea inclusiv a documentelor tehnico-economice invocate în întrebarea de mai sus.

Până acum, acţiunile premergătoare întreprinse de Consiliul Judeţean Constanţa au fost:

a) participarea ia intâlniri de lucru interministeriale organizate la Ministerul de Finanţe pentru stabilirea exactă a directiilor de dezvoltare a infrastructurii sanitare constănţene (realizare Spital Regional versus regândirea spaţiului şi utilităţilor sanitare actuale ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sp. Apostol Andrei” Constanta, inclusiv oportunitatea realizării unui spital de copii) — perioada 2017-2018;

b) întâlnire de lucru la sediul Consiliului Judeţean Constanţa cu reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (inclusiv cu domnul Mark S. Davis, PhD Country Director — România şi Bulgaria), în cadrui cărora au fost dezbătute aspecte legate de necesitatea şi finanţarea unui spital dedicat exclusiv problemelor de sănătate infantilă – mai 2019;

c) corespondenţe cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Fondurilor Europene prin care Consiliul Judeţean Constanţa a pus la dispoziţie portofoliul de proiecte strategice al instituţiei privind infrastructura şi serviciiie sanitare pentru perioada de programare 2021-2027 şi a transmis propunerea referitoare la proiectul „Extindere secţie exterioara pentru Specializarea Pediatrie şi Neonatologie Infantilă în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa/Construire spital nou Pediatrie în judeţul Constanţa” (adresa nr. 5784/27.02.2020; adresa nr. 5881/28.02.2020; adresa nr.15921/15.06.2020);

d) adresă de manifestare a intenţiilor Consiliului Judeţean Constanţa (fişe de proiect), între care este trecut ca şi proiect strategic, obiectivul de investiţii „Extindere secţie exterioara pentru Specializarea Pediatrie şi Neonatologie Infantilă în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa/Construire spital nou Pediatrie în judeţul Constanţa”, transmisă către Carsten RASMUSSEN, de la Comisia Europeană din cadrul Direcţiei Generale Politică Regională şi Urbană, Director General Adjunct — (adresa nr. 7494 din 12.03.2020);

Urmare a eforturilor directe întreprinse de Consiliul Judeţean Constanta prin Direcţia Generală de Proiecte, la acest moment se stie cu certitudine că viitoarea programare 2021- 2027 va avea un program de sănătate dedicat obiectivelor de infrastructură.

e) corespondenţă amplă cu SCJU Constanţa pentru transmiterea necesităţilor, dar mai ales a temei de proiectare cu privire la obiectivul de investiţii propus „Extindere secţie exterioara pentru Specializarea Pediatrie şi Neonatologie Infantilă în cadrui Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa/Construire spital nou Pediatrie în judeţul Constanţa” (adresa nr. 968/15.01.2020), inclusiv prin solicitare publică în cadrul conferinţei susţinută în luna martie 2020 la sediul SCJU înainte de declanşarea crizei Covid-19;

Tot în cadrul activităţilor premergătoare trebuie subliniate vizitele de lucru avute de către delegaţiile Consiliului Judeţean Constanţa la Bruxelles (octombrie 2019 si februarie 2020), atât în cadrul acţiunilor organizate de Comisia Europeană, cât şi în cadrul întâlnirilor de lucru cu reprezentanţii UNCJR. in acest demers, a fost transmis portofoliul de proiecte al CJC, insistându-se pentru necesitatea alocării în viitorul program 2021-2027 a unor fonduri distincte pentru sănătate, care să permită inclusiv construcţia unui spital de pediatrie.

Nu în ultimul rând, menţionăm că începând cu 06.07.2020, CJC a supus consultării publice pe site-ul instituţiei — lista cu proiecte strategice, unde la secţiunea sănătate se regăseşte proiectul „Extindere secţie exterioara pentru Specializarea Pediatrie şi Neonatologie Infantilă”.

Activitătile premergătoare ce se vor derula în viitorul imediat:

Odată cu finalizarea consultării publice, Direcţia Generală de Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, va transmite solicitare către SCJU în vederea pregătirii Temei de proiectare şi a Notei Conceptuale şi după caz, fie transmiterea acestora către CJC pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi ulterior demararea procedurii achiziţiei de proiectare, fie pentru derularea acţiunii de către SCJU prin serviciul propriu de achiziţii.

2. Dacă s-a constituit şi cine face parte din grupul tehnic de lucru?

in acest moment responsabili pentru pregătirea proiectului sunt deopotrivă atât Consiliul Judeţean Consanţa cât şi managementul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa (inclusiv departamentului de pediatrie prin şeful secţiei de la pediatrie, doamna doctor Mihai Cristina).

3. Care sunt costurile total estimate, sursele de finanţare şi termenele de finalizare a construcţie?

Costurile totale estimate vor fi stabilite mai exact prin documentaţia tehnico-economică, dar o estimare a acestora va fi dată de Nota conceptuală aferentă obiectivului de investiţii. Valoarea investiţiei urmează a fi estimată prin documentaţia mai sus menţionată, însă costurile totale nu vor fi mai mari decât permite linia programului de finanţare.

La acest moment, sunt semne că programul de sănătate ce va fi gestionat în perioada 2021-2027 de Ministerul Sănătăţii, va permite inclusiv posibilitatea de realizare a construcţiilor noi.

Referitor la termenele de finalizare, în acest moment există următoarea proiecţie:

 • trimiterea solicitării către SCJU pentru elaborarea Temei de Proiectare şi a Notei Conceptuale alături de strategia viitoare — august 2020;
 • primirea răspunsului de la SCJU cu privire la Strategia adoptată (alegerea derulării procedurii de achiziţie privind serviciile de proiectare de către SCJU sau după caz de către CC) a Temei de proiectare şi a Notei Conceptuale, bazate inclusiv pe analize privind modificarea structurii dacă este cazul precum si pe asigurarea resurselor umane octombrie 2020;
 • obţinerea Certificatului de Urbanism aferent obiectivului de investiţii noiembrie 2020;
 • hotărârea CJC de aprobare a elaborării documentaţiei tehnico-economice — noiembrie 2020;
 • finalizare procedură achiziţie martie 2021;
 • realizare proiect faza SF/DALI inclusiv obţinere avize — septembrie 2021;
 • depunerea la finanţare în următoarea parte a anului 2021 imediat ce se lansează apelurile si axele de finanţare — perioadă estimată lansare axă de finanţare — septembrie 2021;
 • evaluare Cererii de finanţare a proiectului în funcţie de mecanismul de verificare, inclusiv semnarea contractului de finanţare — nu mai mult de 3 luni de zile — ianuarie 2022;
 • – implementare şi finalizare proiect — 34 40 luni de la derularea procedurii publice privind serviciile de execuţie de lucrări, dirigenţie de şantier, audit etc (perioada include şi realizarea estimată de maxim — 6 luni a PT-ului;

Evident, din considerente independente de Consiliul Judeţean Constanţa, aceste termene se pot comprima, sau după caz se pot extinde, dar fără a depăşi anul 2027.

În concluzie, acum putem prognoza că, dacă la începutul anului 2022 se va semna contractul de finanţare, cel mai devreme in anul 2025 sau cel mai târziu En anui 2027, Constanţa ar putea să aibă un Spital de pediatrie funcţional, a cărui valoare să fie de minim 10.000.000 euro.

4. Prezentarea planurilor funcţionale care definesc, printre altele, cerinţele detaliate privind spaţiul şi aranjamentele departamentelor medicale bazate pe nevoile reale si luând în considerare cele mai bune practici internationale?

Aspectele menţionate conform întrebării dumneavoastră, vor fi stabilite prin Tema de proiectare, evident luându-se în considerare cele mai bune practici internaţionale.

Conform discuţiilor din acest moment se doreşte realizarea unui spital pe o amprentă la sol de aproximativ 3000 mp (cu unul sau mai multe etaje, în funcţie de soluţia arhitecturală ce va respecta prevederea impusă de către OAR, în conformitate cu legislaţia în vigoare, potrivit căreia: „nu se recomandă impunerea unui anumit stil arhitectonic, lăsând autorului libertatea de concept, cu singura condiție de a se încadra armonios în cadrul construit şi natural existent.

În acest moment se are în vedere, necesitatea proiectării de pavilioane medicale, chirurgicale şi spaţiul central reprezentat de imagistică şi urgenţe.

Accesul în spital se poate face printr-o intrare principală şi multiple intrări secundare pentru respectarea circuitelor şi a măsurilor de igienă.

În cadrul infrastructurii medicale, se doreşte proiectarea de:

 • Cabinete de consultaţii, birou administrativ, sală de aşteptare şi depozit pentru medicamente. Saloane pentru spitalizările de zi dotate cu pat, toaletă şi masă;
 • Secţie clinică Pediatrie I 50 de paturi — afecţiuni respiratorii repartizate pe grupe de vârste;
 • Sectie clinică Pediatrie II — 50 de paturi — afecţiuni digestive repartizate pe grupe de vârste;
 • Secţie clinică Pediatrie III — 60 de paturi (repartizate 1n: compartiment diabet, nutriţie şi boli metabolice; compartiment alergologie şi imunologie clinică; compartiment endocrinologie pediatrică; compartiment gastroenterologie pediatrică; compartiment neurologie pediatrică; compartiment hemato — oncologie pediatrică; pediatrie; compartiment neonatologie patologică);
 • Compartiment terapie acută pediatrică — 20 de paturi;
 • Terapie intensivă copii — 25 de paturi;
 • Chirurgie şi ortopedie pediatrică (aripă chirurgicală distinctă inclusiv o sală de operaţie de 40-48 mp, cameră preoperaţie şi postoperatorie);
 • Compartiment primiri urgenţă (CPU);
 • Compartiment de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 • Laboratorul clinic de radiologie şi imagistică medicală;
 • Explorări funcţionale (radiografie);

5. Stadiul discuţiilor şi analizelor cu Ministerul Sănătătii (modificare structură) şi UMF pentru asigurarea de resursă umană (identificare medici, formare profesională medici, asistente, management spital etc)?

În acest moment acest ultim punct nu a fost discutat decât tangenţial, dar el va reprezenta unul dintre aspectele solicitării pe care CJC o va transmite către SCJU în vederea realizării Temei de proiectare şi a Notei conceptuale.“

(Partidul Pro România Filiala Constanţa, cod mandatar financiar 21200010)

Dacă v-a plăcut acest articol, puteți urmări Constanța 100% pe Facebook printr-un Like mai jos:
energia residence
Constanta-financiara-sigla-jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published.