Profesorii de la Gheorghe Țițeica au făcut grevă japoneză pentru binele elevilor. Petiție către Primăria Constanța și consilierii locali

Nepăsarea autorităților locale atât din administrația Făgădău, cât și din cea actuală, condusă de Vergil Chițac, de a găsi soluții pentru a mări spațiul alocat învățării la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța a condus la organizarea unui protest și la declanșarea unei greve japoneze de către colectivul de cadre didactice și personal nedidactic al acestei instituții, luni, 13 septembrie, ora 12.00.

„Este o situație ce trenează de 9 ani, când, odată cu reforma curriculară ce a dus la înființarea claselor pregătitoare în școli, clasele a IV-a au intrat în program de după-amiază. Cu timpul, problemele s-au acutizat. Creșterea continuă a numărului de elevi care își doresc să studieze la această școală, motivată de performanțele obținute de cadrele didactice de aici, a dus, treptat, la transformarea în săli de clasă a spațiului destinat orei de educație fizică, a bibliotecii, a laboratorului de fizică-chimie. Aceste măsuri afectează, pe termen lung, buna derulare a procesului instructiv-educativ. Nu putem îngrădi copiilor accesul la cărți ori la baza materialelor a laboratoarelor, a căror folosință spre experimentare ar trebui să completeze armonios lecțiile teoretice.”, spun reprezentanții cadrelor didactice.

În petiția ce a fost înaintată către Primăria Municipiului Constanța și către Consiliul Local, propun mai multe soluții:

 • amplasarea și dotarea adecvată a șase / șapte săli de clasă în containere, în curtea școlii, care să permită funcționarea celor șase clase pregătitoare în condiții optime; astfel, clasele a IV-a ar putea reveni în program de dimineață, iar spațiul destinat laboratoarelor și bibliotecii ar fi eliberat sau relocarea a 6 / 7 săli libere din cadrul Liceului Tehnologic „Tomis” pentru funcționarea acestor clase;
 • aprobarea folosirii sălii de sport a Liceului Tehnologic „Tomis” pe baza unei programări proporționale cu numărul de elevi ai fiecărei unități; a se lua în considerare faptul că elevii Școlii Gimnaziale Nr.30 „Gheorghe Țițeica” au 96 de ore educație fizică și sport pe săptămână, la care se adaugă cele 6 ore de joc și mișcare de la clasele a IV-a;
 • respectarea hotărârii consiliului local nr. 359 din 27.09.2018 și a sentinței civile definitive nr. 569 a Curții de Apel  Constanța, din data de 11.04.2019, care ar duce intrarea în administrarea Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” a cantinei, internatului, sălii de sport și a unei suprafețe de teren, care urmau să fie transformate în săli de clasă și laboratoare și care erau folosite până atunci de Liceul Tehnologic „Tomis”.

Directorul instituției de învățământ, prof. Dumitru-Sorin Cernăianu a declarat:

„Sperăm ca autoritățile locale să ne sprijine hotărât și să continue demersurile juridice pe care le-au început în 2018 pentru rezolvarea definitivă a problemei în interesul elevilor de la „Țițeica”, o comunitate de peste 1400 de elevi. Până atunci, vom continua derularea actului educativ la aceleași standarde de calitate cu care i-am obișnuit pe copii. Suntem o echipă puternică și vrem să fim sprijiniți pentru a ne face meseria cât mai bine.”

Declarații oferite de directorul Școlii Gheorghe Țițeica, Sorin Cernăianu

Cei implicați au conchis faptul că vor continua cu acțiunile de protest, fără afectarea procesului instructiv-educativ, până la găsirea unor soluții optime pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.30 „Gheorghe Țițeica”. Ei cer sprijinul moral al comunității locale, al elevilor foști și actuali, al părinților acestora, în speranța remedierii unei situații ce nu mai poate continua astfel.

PETIȚIE

Către:

 • Primăria Municipiului Constanța – Dl. Primar Vergil Chițac
 • Consiliul Local al Municipiului Constanța

Spre informare:

 • Inspectoratul Școlar Județean Constanța – Dl. Inspector General prof.dr. Sorin Mihai
 • Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar – Dl. Președinte prof. Mitică Iosif
 • Asociația Elevilor Constanța – D-rei Președinte Ariana Dudună

Data: 13.09.2021

Prezenta petiție vizează atragerea atenției factorilor decidenți asupra unei probleme importante a comunității locale, constituite în jurul Școlii Gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța, și prezintă punctul de vedere al membrilor Consiliului Profesoral al sus-numitei instituții de învățământ, reuniți în ședința din data de 06.09.2021. Dorim să vă (re)aducem la cunoștință problema lipsei spațiului cu care se confruntă Școala Gimnazială Nr.30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța.

Instituția noastră este recunoscută pentru calitatea actului didactic, pentru performanțele obținute constant la concursuri, olimpiade, examene naționale, pentru proiectele pe care le derulează. Toate acestea au condus la creșterea constantă a numărului de elevi care își doresc să studieze în această instituție. De aceea, colectivul de cadre didactice, alături de personalul didactic auxiliar, respectiv personalul nedidactic aduce în atenția factorilor decidenți din administrația locală nevoia stringentă a rezolvării problemei spațiului pentru derularea eficientă și calitativă a actului didactic.

Este bine cunoscut faptul că Școala Gimnazială Nr.30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța își desfășoară activitatea în clădirea cu două etaje din Strada Flămânda, nr. 13, spațiu care a devenit în timp insuficient pentru o derulare optimă a procesului instructiv-educativ. Spre exemplu, acest spațiu va găzdui, în anul școlar 2021-2022, 1420 de elevi și 90 de cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic.

Odată cu reforma curriculară din învățământ, începută în anul 2012, care a dus la apariția clasei pregătitoare în școli, clasele a IV-a de la Școala Gimnazială Nr.30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța au trecut în program de după-amiază, iar laboratoarele de fizică, chimie și informatică au devenit săli de clasă. Creșterea continuă a numărului de elevi a dus la desființarea bibliotecii școlii în ultimii trei ani, dar și la diminuarea spațiului culoarelor ori al casei scărilor pentru a crea locuri destinate depozitării propice a alimentelor din programul „Cornul și laptele” sau pentru crearea unor birouri administrative (administrator, contabil). Este o problemă spinoasă aceasta a funcționării claselor a IV-a după-amiaza. Elevii nu sunt încă toți autonomi pentru a parcurge drumul casă-școală, școală-casă, iar părinții nu pot pleca de la serviciu pentru a-i aduce la școală ori pentru a-i duce înapoi acasă. În plus, bioritmul unui copil de 9-10 ani nu este la randament maxim la orele prânzului, iar elevii claselor a IV-a se adaptează destul de greu învățării la orele amiezii.  

La solicitarea școlii noastre, de-a lungul ultimilor ani, au fost făcute mai multe demersuri juridico-administrative de către Primăria Constanța, aflată în litigiu cu Liceul Tehnologic „Tomis”, dar care nu au condus, din păcate, la soluționarea niciuneia dintre nevoile de spațiu ale Școlii Gimnaziale Nr.30 „Gheorghe Țițeica”. Soluția propusă și votată de către Consiliul Local din mandatul politico-administrativ anterior, prin care o parte din spațiile nefolosite de către Liceul Tehnologic „Tomis”, inclusiv sala de sport și cantina, să treacă în folosința Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” a fost considerată legală de către Tribunalul Constanța, dar respectiva hotărâre judecătorească nu a fost pusă în aplicare niciodată. Deoarece din punct de vedere administrativ și juridic speța prezintă subtilități care depășesc aria de competență a cadrelor didactice și trenează găsirea și punerea în practică a unor soluții concrete, cerem Primăriei Constanța  să ia în considerare următoarele solicitări ale Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, care țin de domeniul fezabilului și care implică costuri moderate și justificate de numărul mare de elevi ce frecventează instituția noastră, aceștia având dreptul la o educație la standarde cât mai înalte:

 • amplasarea și dotarea adecvată a șapte săli de clasă în containere, în curtea școlii, care să permită funcționarea celor șase clase pregătitoare în condiții optime; astfel, clasele a IV-a ar putea reveni în program de dimineață, iar spațiul destinat laboratoarelor și bibliotecii ar fi eliberat sau relocarea a 6/7 săli libere din cadrul Liceului Tehnologic „Tomis” pentru funcționarea acestor clase;
 • aprobarea folosirii sălii de sport a Liceului Tehnologic „Tomis” pe baza unei programări proporționale cu numărul de elevi ai fiecărei unități; a se lua în considerare faptul că elevii Școlii Gimnaziale Nr.30 „Gheorghe Țițeica” au 96 de ore educație fizică și sport pe săptămână, la care se adaugă cele 6 ore de joc și mișcare de la clasele a IV-a;
 • respectarea hotărârii consiliului local nr. 359 din 27.09.2018 și a sentinței civile definitive nr. 569 a Curții de Apel  Constanța, din data de 11.04.2019, care ar duce intrarea în administrarea Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” a cantinei, internatului, sălii de sport și a unei suprafețe de teren, care urmau să fie transformate în săli de clasă și laboratoare și care erau folosite până atunci de Liceul Tehnologic „Tomis”.

În așteptarea răspunsului dumneavostră, domnule primar Vergil Chițac, vă aducem la cunoștință faptul că profesorii, personalul didactic auxiliar, respectiv personalul nedidactic protestează, începând de luni, 13.09.2021, ora 12.00, prin grevă japoneză, cu o unică solicitare: „Vrem spațiu!”. Această formă de protest nu va afecta buna derulare a procesului instructiv-educativ.

            Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru preocuparea dumneavoastră de a găsi o rezolvare cât mai rapidă a cererilor celor ce muncesc într-una din școlile-fanion ale Constanței. Suntem convinși că actuala administrație locală va arăta o preocupare sporită pentru problemele reale ale comunității și avem încredere că dumneavoastră, domnule primar Vergil Chițac, înțelegeți pe deplin importanța cererilor noastre, din perspectiva profesorului care a stat la catedră mulți ani.

 Cu stimă, colectivul de cadre didactice, personal didactic și personal nedidactic al Școlii Gimnaziale Nr.30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța


energia residence
Dacă vreți să fiți la curent cu știrile din județul Constanța, ne puteți urmări și pe Facebook:
Constanta-financiara-sigla-jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published.