Profesorii primesc mai mulți bani

bacalaureat profesori

Profesorii primesc mai mulți bani, începând cu 1 decembrie 2018.

Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța precizează că, începând cu această dată, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1) (,,Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz”.).

Tot de la 1 decembrie 2018, „…ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizație de vacanță. Modalitatea de acordare se stabilește prin hotărâre a Guvernului. (5) Valoarea anuală a indemnizației de vacanță este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.” Valoarea acestei indemnizații va fi de 1450 lei. De aceste drepturi vor beneficia toți angajații din sistemul de învățământ preuniversitar.

Totodată, prin prevederile art. 16, capitolul I B, Reglementări specifice personalului didactic din învățământ, din Anexa I familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”, : „Pentru personalul didactic de predare din învățământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.