RAEDPP Constanța organizează concurs pentru ocuparea unui post de intendent

raedpp constanța

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța organizează în data de 10.08.2021 un concurs pentru ocuparea unui post de intendent în cadrul Serviciului Administrare Piețe, Târguri și Oboare – pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire. Concursul va consta într-o probă de interviu în data de 10.08.2021, ora 11:00, care se va desfășura la sediul RAEDPP Constanța din Bdul. Tomis nr.101.

În vederea participării la concurs, până la data de 09.08.2021, la ora 15:00, candidații vor depune la Registratura RAEDPP Constanța (Municipiul Constanța, Bd. Tomis nr.101 – etaj I): cererea de înscriere la concurs, currriculum vitae, copia actului de identitate, copia certificatelor și/sau alte documente care atestă efectuarea unor specializări, declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal etc. Actele necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul RAEDPP Constanța și pe site-ul www.raedpp-constanta.ro .

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 08:00 – 16:00 de la Compartimentul Resurse Umane, tel.0241/580.523 – interior 24 sau la sediul RAEDPP Constanța, etaj III, camera 9.


energia residence
Dacă vreți să fiți la curent cu știrile din județul Constanța, ne puteți urmări și pe Facebook:
Constanta-financiara-sigla-jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published.