Școala Gimnazială ,,Viceamiral Ioan Murgescu”, Valu lui Traian, a primit titlul de „Școală Europeană” în 2017

Școala Gimnazială ,,Viceamiral Ioan Murgescu”, Valu lui Traian, Constanța a primit certificarea cu titlul de „Școală Europeană” în 2017, ca recunoaștere a rolului pe care l-a avut în promovarea unei imagini pozitive a României şi a valorilor şcolii româneşti în spatiul european.

Profesorii și elevii școlii, continuă tradiția, dovedind un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, implementând cu 1 septembrie 2017, trei proiecte finanţate prin Programul Erasmus + .

Proiectul ”How to become better?” (contract nr. 2017-1-RO01 –KA101-035821) are o perioadă de implementare de 13 luni şi este finanţat cu 19000 Euro din fonduri UE, prin Programul Erasmus+, Mobilități de formare profesională (Acțiunea Cheie 1).

Prin participarea la cursurile de formare ”Mijloace interactive pentru predarea și învățarea “interactivă” (Cipru) și ”Dezvoltarea capacităților de gândire critică și rezolvarea problemelor prin jocuri”(Ungaria), 8 cadre didactice vor acumula cunoștinte, competențe, abilități și metode inovatoare de predare/învățare care vor fi aplicate în activitățile didactice curente, devenind parte din strategia de intervenție pentru asigurarea accesului egal la educație și prevenirea abandonului școlar.”, a precizat Petroșan Daniela, coordonator proiect.

Scoala Viceamiral ”Ioan Murgescu” va beneficia, în perioada 1.09.2017-31.08.2019, de finanțarea din fonduri UE, prin Programul Erasmus+. a Proiectului de parteneriat strategic (Acțiunea Cheie 2) ”For open future school” ( 27320.00 Euro ) și a Proiectului de parteneriat strategic (Acțiunea Cheie 2) ”History and Society in the virtual dimension” (26790.00 Euro).

Proiectul ”For open future school”, coordonat de Scoala Viceamiral ”Ioan Murgescu” se desfășoară în parteneriat cu SOU Sv. Paisii Hilendarski, Kresna, Bulgaria, Agrupamento de Escolas de Castro Marim, Castro Marim, Portugalia, Galip Cetin Orta Okulu, Uşak,Turcia,

La activitățile de mobilitate transnațională și de predare/învățare/formare vor participa 8 cadre didactice și 12 elevi .

Acest parteneriat urmărește dezvoltarea şi consolidarea relaţiile dintre școlile partenere, împărtașirea practicilor şi metodelor pentru combaterea abandonul școlar, precum și îmbunătăţirea performanțelor școlare ale elevilor din mediile sociale defavorizate.

Proiectul de parteneriat strategic ”History and Society in the virtual dimension” este coordonat de 149th School din Sofia,Bulgaria și se desfășoară în parteneriat cu Colegio Sagrado Corazón – Corazonistas, Vitoria-Gasteiz,Spania, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Federico II – Apricena, Italia, Legta de Croix-Rivail, Ducos, Franța și Zespol Szkol nr 3 im. Marii Dabrowskiej w Pulawach, Pulawy,Polonia.

La activitățile de mobilitate transnațională și de predare/învățare/formare vor participa 10 cadre didactice și 12 elevi.

În urma transferului de bune practici, a însușirii unor competențe și abilități, vom atinge obiectivele școlii noastre cu privire la asigurarea dimensiunii europene a educației și internaționalizare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.