Se apropie scadența taxei de dezvoltare și promovare a turismului. Amenzi de până la 2.500 de lei

spit sediu
Sediul SPIT de pe bulevardul Tomis

Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanţa aduce în atenția operatorilor economici, respectiv persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță faptul că, termenul pentru plata taxei de dezvoltare și promovare a turismului, respectiv pentru depunerea declarației anuale de impunere a acesteia, este 01 iulie 2019.

În cazul contribuabililor care se înființează sau deschid puncte de lucru după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 1 iulie, depunerea declarației și plata taxei se efectuează în termen de 30 zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizației de funcționare, după caz.

Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine calculul de majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Constituie contravenţii depunerea peste termen a declaraţiilor, nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancţionează cu amendă de la 283 lei la 706 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.132 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

Postări recente

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.