Ședință a Consiliului Local Constanța. 40 de puncte pe ordinea de zi

sedinta consiliu local (24)

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 iulie 2016, ora 1200, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 23.06.2016;

 

 1. Depunerea jurământului de către domnul Patrichi Teodor;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. CONFORT URBAN S.R.L. pe anul 2015;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 din HCL nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 al HCL nr. 110/2016 prin care se aprobă documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate pentru str. Scheia, din cartierul Baba Novac, municipiul Constanța, precum și a indicatorilor tehnico-economici;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de producere, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Constanța practicate de către R.A.D.E.T. Constanța și stabilirea prețului local de facturare al energiei termice furnizată în sistem centralizat începând cu data de 01.07.2016 în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două spații aferente unor cluburi pentru pensionari;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea ghiozdanelor și a rechizitelor pentru copiii preșcolari și școlari achiziționate în temeiul HCL nr. 604/2007, modificată prin HCL nr. 171/2015, pentru anul școlar 2016-2017, cu ocazia începerii cursurilor;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 89/2016 privind modificarea HCL nr. 317/2015 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2016;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Handbal Club Farul Constanța în anul competițional 2016-2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv “Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2016;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2016;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la HCL nr. 18/2016 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar   2016-2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;

iniţiatori: consilieri locali Adriana Câmpeanu, Marioara Cojoc, Irinela Nicolae    și Raluca-Andreea Trandafir

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Onești, str. Unirii și str. Grozești, inițiatori Vural Haci și Nurten;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Făgetului, str. Chiliei, str. Av. Romeo Popescu și str. Garabet Ibrăileanu, inițiator Poalelungi Tudorel;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii „str. Neatârnării”, situată pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, zona Tomis Nord, în „str. Dr. Alexandru Pesamosca”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 60/2016 privind atribuirea denumirii de strada Viorelelor, căii de acces situată în prelungirea străzii cu același nume, aflată în intravilanul municipiului Constanța, zona Billa – Doraly Mall;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiului Constanța pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanţa, stațiunea Mamaia, aferent activului Complex Dotări Felix, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanţa str. Șoseaua din Vii nr. 44-46;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 173/2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil situat în str. Răscoalei din 1907, nr. 4-8;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unor imobile aferente obiectivului Piața Abator;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 538/1995 privind atribuirea în proprietate a suprafeței de 500 mp numitului Rotariu Gheorghe;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosință gratuită Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța a unui teren în suprafață de 8 mp situat în str. Decebal  13C;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța a unor fântâni arteziene;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 305/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Parcul Seniorilor” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 306/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 307/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 

 
Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Campurile obligatorii sunt marcate cu *

Următorul articol

Casieria RAJA de pe strada Răscoalei 1907, municipiul Constanța, închisă în perioada 23 – 27 iulie 2016

vin iul. 22 , 2016
În cursul acestei zile, 22 iulie 2016, în urma unei defecțiuni la sistemul electric, serverul care deservește casieria de pe strada Răscoalei 1907 din municipiul Constanta s-a defectat. În urma verificărilor făcute, s-a constatat necesitatea înlocuirii și reabilitării sistemelor de comunicații, transmisie date și electrice. În acest context, casieria va […]
raja casierie

V-ar putea interesa și: