Ședință a Consiliului Local Constanța. Se votează proiecte extrem de importante pentru oraș

deschidere consilieri

Consiliul local al municipiului Constanţa  se convoacă în şedinţă ordinară, 29 ianuarie 2016, ora 11.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 18.12.2015;

2. Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SCIL Confort Urban SRL pe anul 2016;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RADET Constanţa pe anul 2016;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RATC Constanţa pe anul 2016;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2015;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2016;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SCIL Confort Urban SRL pe anul 2016;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice furnizată în sistem centralizat începând cu data de 01.01.2016 în municipiul Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele ce deservesc Primăria municipiului Constanţa şi serviciile/instituţiile aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 18/2015 privind aprobarea închirierii spaţiului situat în Constanţa, str. Plevnei nr. 4, cu destinaţia de arhivă a Primăriei municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Constanţa, prin gestiune directă;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării şi revizuirii studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei constând în terenul în suprafaţă de 1.528,96 mp., reprezentând lotul 25, situat în municipiul Constanţa, zona Veterani-Energia;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a prevederilor sentinţei civile nr. 3882/2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa secţia contencios administrativ şi fiscal în dosarul civil nr. 1223/212/2013;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2016-2017.

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Elevii, invitați să învețe în natură

Sat Jan 23 , 2016
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța oferă profesorilor și tuturor specialiștilor în domeniul științelor Naturii posibilitatea de a desfășura cursuri tematice în cadrul instituției muzeale. Oferta cuprinde: – vizionarea spectacolului de la Delfinariu – vizitarea Microrezervației de păsări și animale – vizitarea secției de păsări exotice – vizitarea parcului […]