Ședință cu 24 de proiecte a consilierilor județeni din Constanța

sediu consiliul judetean constanta

Consiliul Judeţean Constanța este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 24 iulie 2019, la ora 13.00 în Sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 24 iunie 2019 a Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru promovarea şi implementarea proiectului „Măsuri integrate pentru o viaţă mai bună” cod MySMIS:114654.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

3. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judeţului Constanţa ca parte civilă într-un dosar penal.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

4. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei gărzi la domiciliu în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de concurs pentru concursul de proiecte de management de la Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, alocate de la bugetul judeţului Constanţa, pe anul 2019, pentru proiecte sportive.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa a Sălii de expoziţii (parter şi etaj) din Pavilionul Expoziţional Constanţa, în perioada 28 octombrie – 03 noiembrie 2019 pentru desfăşurarea a 41-a ediţii a „Campionatelor Mondiale de Skandenberg”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

11. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. a suprafeţei de 500 mp pe parcarea laterală a Pavilionului Expoziţional Constanţa, în perioada 26 – 31 august 2019 pentru desfăşurarea „Stagiului Naţional”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

12. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de administraţie al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Oraş Negru Vodă în domeniul public al Judeţului Constanţa, în vederea construirii a 2 Locuinţe Protejate şi a unui Centru de zi cu o capacitate de minim 30 de locuri.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2019, finanţate din bugetul Judeţului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi modificarea Listei de Investiţii, pe anul 2019, ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2019, pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi persoanei adulte cu handicap ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului/Acordului Colectiv de Muncă la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa 2019-2021.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Planului de activităţi pe anul 2019, de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii pe anul 2019, de la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

21. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui bun din domeniul public al Judeţului Constanţa şi gestiunea SC RAJA SA în domeniul public al Oraşului Eforie şi aprobarea unui act adiţional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către SC RAJA SA.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

22. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2019, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

23. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2019 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ – teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi Cheltuieli şi a listei obiectivelor de Investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2019.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

Dacă vreți să fiți la curent cu știrile din județul Constanța, ne puteți urmări și pe Facebook:
energia residence
Constanta-financiara-sigla-jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published.