Ședință de Consiliu Local în Constanța. Ce se votează

convocator sedinta

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, miercuri, 27 aprilie 2016, ora 1200, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.03.2016;
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2016;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCIL Confort Urban pe anul 2016;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea facilităților la transportul public local în comun pentru studenți;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la HCL nr. 82/2016 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a funcției publice de conducere de director general al Serviciului public de asistență socială Constanța din subordinea Consiliului local Constanța;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Constanța, prin gestiune directă;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a parcării supraetajate din zona Spitalului Clinic județean de Urgență Constanța;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general aferent obiectivului de investiții “Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanța – Balchik cross border region by bike- BSB”;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 al HCL nr. 91/2016 privind aprobarea închirierii unui spațiu aferent unui nou club pentru pensionari;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 337/2003 modificată prin HCL nr. 262/2004 privind lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate potrivit legii de Consiliul local al municipiului Constanța care constituie informații de interes public;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul județului Constanța în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanța”;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din domeniul privat al municipiului Constanța;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra unui teren situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona hotel Perla;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 233/2015 privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 62/2014 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile(terenuri/clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției extrajudiciare dintre Primarul municipiului Constanța, Consiliul local al municipiul Constanța și SC Comprest Util SRL;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Următorul articol

Mergeți în Bulgaria de Paște? Ce trebuie să știți

Fri Apr 22 , 2016
  Având în vedere că, în perioada 24.04-02.05.2016, credincioşii ortodocși vor sărbători Floriile şi Învierea Domnului, în punctele de trecere a frontierei de la graniţa cu Bulgaria, se  preconizează o creştere a traficului de persoane şi mijloace de transport. În acest sens, Garda de Coastă a luat toate măsurile necesare […]

V-ar putea interesa și: