Ședință de Consiliu Local în Constanța pe 29 octombrie. Ce se votează

sedinta-consiliul-municipal-constanta

Primarul Vergil Chițac a convocat consiliul local al municipiului Constanţa  în  şedinţă ordinară, vineri,  29 octombrie 2021, ora 14.00. Ședința se va desfășura online.

Iată ordinea de zi.

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.09.2021;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III anul 2021;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 1

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 4

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS SA;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare Constanța SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 126/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

8. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/2021 privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Veterani – etapa I: strada Mareșal Al. Averescu, strada Lt. Col. Ion Jalea (Prelungirea Comarnic), strada Veteranilor, strada Comandor Constantin „Bibi” Costăchescu, strada General Lt. Mociulschi;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul privind serviciile de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța nr. 447/04.01.2020, aprobat prin HCL nr. 457/2020;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate și nr. 5

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de consultanță/ asistență juridică/reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor municipiului Constanța, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului local al municipiului Constanța în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu societatea Polaris M Holding SRL nr. 214151/05.11.2019;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța în vederea gestionării virusului SARS-CoV-2” și a cheltuielilor aferente;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 232/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 15/2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat cu ADRSE pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”, depus la finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, axa prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 1

20. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, Bd. Ferdinand nr. 11bis – Teatrul „Fantasio”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

22. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al SC RAJA SA Constanța asupra unor fântâni arteziene situate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

23. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile situate în municipiul Constanța din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

24. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

25. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafațã de 7000 mp, situat în municipiul Constanța, strada Industrială nr. 10, lot 2 în favoarea Regiei Autonome Registrul Auto Român;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

27. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Constanța a spațiului comercial în suprafață construită de 15 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul 1 Mai nr. 101;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

28. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – construire hotel-apartament, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 3, investitor Manea Niculae Cezar;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 4, investitor Simca Dor SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuințe colective, intr. Maior Șofran nr. 6, investitor Gușă Mihaela Gabriela;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, inițiator Dinamic Trading Star SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

34. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 367/2007 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Construire imobil apartamente cu spațiu comercial D+P+4E și spațiu comercial P+1-2E, str. Mihai Viteazu nr. 67, teren în suprafață de 230,39 mp, proprietate Zaif George;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

35. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 276/2011 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Medeea, TMN TAGCIC 9, C3A, str. Cercetaș Crăcană, str. Buzatu, teren în suprafață de 2800 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

36. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 128/2020 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– aviz Comisia de specialitate nr. 2

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185049/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 12;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185054/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 14;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185056/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 26;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185059/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 31;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 122556/18.06.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, Bd. Tomis nr. 56;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. General Manu nr. 32, etaj 1, către Robeanu Victoria-Alisa, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 9348/22.07.2016, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 31860/212/2015, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 504/13.04.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

43. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 112, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Aristide Karatzali nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Vasile Alecsandri nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Remus Opreanu nr. 1, proprietatea societății Aries Logistics SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 30, proprietatea societății Financiere Black Sea SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

48. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Plevnei nr. 2, proprietatea societății Financiere Les Lumieres SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul I al anului 2021;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat și a matricei profilului candidatului și a anunțului public privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

52. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 30/2003 privind acordul pentru constituirea SC Telegondola-Mamaia SRL, cu modificările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

53. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

54. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA Constanța.
iniţiator: primar Vergil Chițac
– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5


Puteți urmări Constanța 100% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

O fetiță de 2 ani a murit lovită de mașină

vin oct. 22 , 2021
Tragedie în județul Constanța. O fetiță de 2 ani a murit lovită de o mașină. Nenorocirea s-a întâmplat vineri seară, în localitatea Corbu de Jos, pe strada IL Caragiale. Pompierii au fost anunțați prin 112 de producerea unui accident rutier grav, în urma căruia un copil de 2 ani este […]

V-ar putea interesa și: