Senator Ștefan Mihu: „Promovarea, conservarea și prețuirea limbii române sunt indisolubil legate de existența noastră ca națiune”

senator psd stefan mihu

Cu ocazia Zilei Limbii Române,, senatorul Ștefan Mihu atrage atenția asupra importanței păstrării și promovării limbii române care reprezintă fundamentul identității naționale și a spiritului românesc.

Iată mesaul său:

„După cum este cunoscut, în conformitate cu prevederile Legii 53/2013, la 31 august, sărbătorim Ziua Limbii Române, manifestare celebrată și in Republica Moldova, începând din 1990, sub deviza „Limba Noastră”.

Evenimentul depășește, în mod evident, semnificația unei simple aniversări de circumstanță! Și aceasta pentru că promovarea și cultivarea limbii române reprezintă o expresie nemijlocită a respectului și prețuirii pentru rădăcinile profunde ale neamului românesc și ale propriei noastre identități naționale.

În acest sens, de-a lungul timpului, identitatea de limbă, cultură și simțire, la nivelul tuturor provinciilor istorice românești, fie că vorbim – într-o succesiune exclusiv alfabetică – de Ardeal, de Banat, de Bucovina, de Dobrogea, de Moldova istorică, incluzând Basarabia, de Muntenia și de Oltenia, a reprezentat, în mod constant, un liant ferm si indestructibil, un element esențial al unității și solidarității de neam și de țară! Iată de ce, putem afirma, cu deplin temei, că promovarea, conservarea și prețuirea limbii române sunt indisolubil legate de existența noastră ca națiune, precum și de identitatea noastră națională.

Potrivit unora dintre cele mai autorizate „voci” științifice in domeniu – și menționez aici observațiile președintelui Academiei Române, dl. Ioan-Aurel Pop – limba româna reprezintă « cea mai importantă creaţie spirituală a poporului român », care se situează, în conformitate cu un set de criterii obiective, unanim agreate pe plan internațional, inclusiv din perspectiva plasticității și expresivității ei, în primele 15-20, dintr-un total de circa 6-7.000 de limbi și dialecte vorbite, în întreaga lume. În plus, în pofida faptului că este “contaminată cu neologisme, barbarisme și SMS-uri năstrușnice”, continuă să fie o limbă « vie și are puterea de a rămâne ea însăși ».

Îmi permit să remarc , aici, că utilizarea exagerată sau chiar abuzivă, fie că este, fie ca nu este cazul, a tot felul de termeni « alogeni », uneori de-a dreptul rizibili, preluați, de cele mai multe ori de pe rețelele de socializare, de dragul epatării facile, snobismului ridicol și globalismului cu orice preț, rămâne un exercițiu controversat, care se cuvine monitorizat și readus, de către instituțiile naționale abilitate, în matca lor decentă și firească, cu prezervarea coerenței și fluidității noastre lingvistice. Doresc să salut, în context, eforturile cu totul remarcabile întreprinse, pe acest palier, de cel mai prestigios for științific național – Academia Română –  care a reușit, grație abnegației și dăruirii pline de profesionalism a mai multor generații de cercetători-lingviști, elaborarea monumentalului «Dicţionar Tezaur al Limbii Române», cuprinzând zeci de volume și circa 200.000 de cuvinte și expresii din bagajul lingvistic al limbii române, la care se adaugă Atlasul Lingvistic, precum și Colecţia de literatură română, incluzând aproximativ 250 de volume!

Și pentru a exemplifica, mai plastic, locul și poziția ocupată de limba româna intre limbile continentului, doresc sa amintesc aici și aprecierile unui strălucit exponent al culturii române și, în egală masură, franceze de marele Emil Cioran  – care aprecia, nu fără umor, cu referire la savoarea, armonia și spiritualitatea de natură intrinsecă, specifice limbii române, ca, «dacă treci  de la limba română la limba franceză e ca și cum ai trece de la o rugăciune la un contract”.

Să remarcăm, în același timp, că puține limbi pe plan internațional reușesc, cu atâta dezinvoltură, suculenta și completitudine, să exprime prin fraze scurte, dar cu o încărcătură semantică extrem de bogată, principii filosofice și axiologice extrem de nuanțate, cu referire expresă la multitudinea de zicători, proverbe și expresii populare, având o puternică dimensiune metaforică, care, paradoxal pentru mulți cercetători în domeniu, de pe alte meleaguri, rămân, totuși,  perfect inteligibile și pe deplin accesibile oricărui român.”


energia residence
sprijina-jurnalismul-independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.