Spitalul Cernavodă vrea să angajeze 10 medici. Taxa de concurs este 150 de lei

Spitalul Orășenesc Cernavodă organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante.

Posturile disponibile sunt:

 1. un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie si Traumatologie in cadrul Compartimentului de Ortopedie si Traumatologie al Spitalului Orășenesc Cernavodă.
 2. un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie si Imagistica medicala in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala al Spitalului Orășenesc Cernavodă.
 3. un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de medic specialist confirmat în specialitatea Medicina Interna, pentru cabinetul de Medicina Interna/Cardiologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavodă.
 4. un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie, pentru Cabinetul de Medicina Interna/Cardiologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavodă.
 5. un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie, pentru Cabinetul de Neurologie/Medicina Muncii din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavodă.
 6. un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie, pentru Cabinetul de Chirurgie generala/Urologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavodă.
 7. un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie, pentru Cabinetul de Oftalmologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavodă.
 8. un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie, pentru Cabinetul de Psihiatrie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavodă.
 9. un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de medic specialist confirmat în specialitatea Endocrinologie, pentru Cabinetul de Endocrinologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavodă.
 10. un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrica-Ginecologie, pentru cabinetul de Obstetrica-Ginecologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavodă.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, respectiv:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

  Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
  2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
  3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
  6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  7. g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
  8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  10. j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  11. k) curriculum vitae, model comun european.

  Documentele prevăzute la  lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

  Taxa de concurs este de 150 lei. Plata se face la casieria Spitalului Or. Cernavodă.

  Tematica de concurs și Bibliografia este cea de medic specialist în specialitatea postului și se află pe site-ul Ministerului Sănătății și va fi afișată și pe site-ul spitalului Orășenesc Cernavodă.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 martie 2023, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • Concursul se organizează în maximum 90 de zile de la publicarea anunţului pentru posturile vacante.

  Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orasenesc Cernavoda, județul Constanța, str. Gheorghe Doja nr.1A, telefon 0241/236.460.

  Sursa foto: Facebook


  Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

  Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Campurile obligatorii sunt marcate cu *

  Next Post

  S-a căsătorit cu polițista care l-a oprit în trafic

  lun feb. 27 , 2023
  O frumoasă poveste de dragoste a început cu o oprire în trafic. Un șofer a fost oprit de o polițistă, care i-a cerut documentele la control. Șoferul nu și-a putut lua gândul de la zâmbetul polițistei, spun cei de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, structură din care face […]

  V-ar putea interesa și: