Spitalul Județean Constanța angajează 35 de persoane, de la asistente la șofer și muncitori necalificați

Spitalul Judetean Constanta ambulatoriu

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale vacante:

• 14 posturi asistent medical generalist. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului cel puţin 6 luni.

• 2 posturi asistent medical pr.Condiţii de participare:
nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 5 ani.

• 1 post asistent dietetica. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitara sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 luni.

• 1 post asistent medical şef. Condiţii de participare:
nivelul studiilor şcoala postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului cel puţin 5 ani.
asistent medical generalist pr

• 1 post fizician medical deb.Condiţii de participare:
nivelul studiilor-diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul;

• 2 posturi registrator medical Condiţii de participare:
nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului şi curs/atestat ECDL;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puţin 6 luni.

• 1 post şofer autosanitara II. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat;
permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist în unitate sanitară.

• 8 posturi infirmiere. Condiţii de participare
nivelul studiilor – 8 clase + curs infirmiera;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.

• 3 posturi îngrijitoare. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 2 posturi muncitor necalificat. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – şcoală generală;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 01 februarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului (mai sunt cinci zile). Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei“ Constanţa, bd. Tomis nr. 145, tel. 0241503460.


Puteți urmări Constanța 100% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Muzica „generației în blugi și adidași” ajunge în Constanța și Mangalia

joi ian. 10 , 2019
Muzica „generației în blugi și adidași” ajunge în Constanța și Mangalia în două concerte de organizate susținute de Vasile Șeicaru, Ducu Bertzi și Victor Socaciu. Sub denumirea „Folk de Colecție” trei nume mari și renumite ale acestui gen muzical, artiști consacrați, vor susține recitaluri live, cântând despre viață, prietenie şi […]
folk de colecție

V-ar putea interesa și: