Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanța a introdus, din această lună, serviciul de programări on-line. Este un proiect pilot în cadrul unităților fiscale subordonate D.G.R.F.P. Galați. Contribuabilii care se programează on-line vor fi primiţi într-un spaţiu dedicat, la ora aleasă de contribuabil, de structura care este responsabilă cu soluţionarea solicitării […]

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa anunţă modificarea programului cu publicul pe durata stării de urgenţă în conformitate cu art. 50, Capitolul VII din Decretul nr. 195/16.03.2020. Noul program este de luni-joi între orele 08,30-14,00 şi vineri între orele 08,30-12,00. AJFP reamintește contribuabililor cã obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând […]

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa anunţă debitorii persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică de facilităţile prevăzute în Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. Aceștia  îşi pot exprima intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit O.G. nr. 6/2019, prin depunerea […]

Pentru finalizarea operaţiunilor de închidere a evidenţei fiscale pentru persoane fizice pe anul 2018 şi deschiderea evidenţei fiscale pentru persoane fizice pe anul 2019, în intervalul 10-11.01.2019 nu se lucrează cu publicul în sediul de pe I.G.Duca nr.18, utilizarea aplicaţiilor informatice fiind restricţionată la nivel local. „Pe această cale solicităm […]

În perioada iunie-august 2018, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa (A.J.F.P.) a colectat venituri la bugetul general consolidat în sumă de 756.438.575 lei, cu 67.795.281 lei mai mult faţă de programul stabilit şi cu 126.044.757 lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. A.J.F.P. Constanţa, simultan cu încasările de impozite […]

Administrația Județeană a Finanțelor Publice din Constanța nu și-a îndeplinit planul de încasări pe anul 2017. Din analiza structurii încasărilor realizate la nivelul AJFP Constanţa rezultă că programul de încasări repartizat a fost realizat în proporţie de 95,82%. În cifre, lucrurile stau după cum urmează: erau planificate încasări de2.467.039.608 lei, […]

Adiminstrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța anunță entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale. „În termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, persoana care are obligația gestionării entității va depune la organul fiscal […]