În anul școlar care s-a încheiat, Casa Corpului Didactic Constanța a continuat să acţioneze pentru transformarea mediului educaţional judeţean într-unul flexibil şi deschis către cerinţele comunităţii şcolare, din perspectiva unui management participativ, centrat pe calitate şi transparenţă. Activitatea instituțională a fost realizată în acord cu strategiile M.E., ale I.Ș.J. Constanța […]

Casa Corpului Didactic Constanţa a lansat, în data de 21 februarie 2021, ediția cu numărul 8/2021 al Revistei Dynamis, dedicată promovării multilingvismului şi dialogului cultural în zona Dobrogei. Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Limbii Materne se înscrie în şirul acţiunilor iniţiate şi dezvoltate de C.C.D. Constanţa în direcţia diversităţii lingvistice, prin […]

Casa Corpului Didactic Constanța va demara, în perioada cuprinsă între 1 septembrie și 11 septembrie 2020, cea de-a doua etapă a proiectului județean”Utilizarea platformelor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare”. Reamintim faptul că acest program de formare continuă se înscrie în strategia Ministerului Educației și Cercetării de dezvoltare a competențelor cadrelor […]

Casa Corpului Didactic Constanța, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, lansează programul „Utilizarea platformelor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare”. Acțiunea se înscrie în strategia Ministerului Educației și Cercetării de dezvoltare a competențelor cadrelor didactice pentru învățarea online și vizează unul dintre obiectivele importante ale Proiectului „România Educată” – acela de […]

Casa Corpului Didactic Constanța a organizat, în perioada iunie-iulie, o serie de programe de formare continuă pentru personalul didactic și didactic auxiliar, prin care se dorește adaptarea procesului educațional la utilizarea instrumentelor digitale, conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4862/08.07.2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul didactic […]