„Imagini din trecut. Holocaustul din România” este un proiect care ne apropie de experiențele trăite de evrei și romi în perioada Holocaustului din România și ne prezintă o istorie diferită a comunităților în care locuim; o istorie a celor persecutați, deportați, exterminați pentru că au fost/s-au născut ALTFEL. ATLFEL au […]

„Istoria Evreilor. Holocaustul” devine disciplină obligatorie în învățământul liceal și profesional. Plenul Senatului, în calitate de for decizional, a adoptat luni, cu 107 voturi „pentru”, 13 „contra” şi o abţinere, un proiect privind introducerea disciplinei şcolare „Istoria Evreilor. Holocaustul” în planurile-cadru ale învăţământului liceal şi profesional, precum şi instituirea şi […]

Deputaţii au aprobat, în plenul de miercuri, propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului, care prevede introducerea unei discipline şcolare cu acest obiect în planurile-cadru ale învăţământului liceal şi profesional. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum […]

 Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (FCER), Aurel Vainer, a afirmat, duminică, faptul că tema antisemitismului este din Antichitate, dar sunt teme care, indiferent de vârstă, mai au anumite ecouri şi rezultate greu de suportat, aşa cum a fost Holocaustul. Afirmația a fost făcută cu prilejul unor lansări de carte […]