Întreprinderile care dețin în proprietate clădiri și terenuri aferente acestora care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice în municipiul Constanța pe o perioadă de cel puțin 6 luni în cursul unui an calendaristic, întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanța, pot beneficia de schema […]

Consiliul Municipal Constanța a votat supraimpozitarea firmei DGN-Romag SRL, deținută de familia Dușu, pentru starea deplorabilă în care se afla hotelul Intim, din zona peninsulară a Constanței, hotel deținut de companie. DGN-Romag SRL s-a adresat instanței, iar Tribunalul Constanța i-a admis cererea societății private și a decis anularea supraimpozitării de […]

Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanța recomandă contribuabililor achitarea impozitelor si taxelor datorate bugetului local, până la sfârșitul anului, utilizând una dintre următoarele modalități de plată dezvoltate: Online: Prin intermediul telefonului mobil: Prin ordin de plată: Prin numerar sau prin intermediul cardului bancar: Prin numerar (în municipiul Constanța): Modalitățile […]

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța pune la dispoziția contribuabililor următoarele modalități de plată a impozitelor și taxelor locale/speciale și amenzilor: Online: Prin intermediul telefonului mobil: Prin ordin de plată: Prin numerar sau prin intermediul cardului bancar: Prin numerar (în municipiul Constanța): Pe această cale, instituția recomandă contribuabililor să […]

Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța aniversează astăzi, 2 noiembrie, 22 de ani de funcționare cu succes în sectorul public, unde angajamentul continuu este de a oferi excelență și inovație. În semn de apreciere, conducerea SPIT Constanța transmite mesajul de mulțumire tuturor părților interesate, care au contribuit la menținerea […]

În contextul digitalizării administrației publice, începând cu data de 03.07.2023, activitatea  agențiilor fiscale a fost reorganizată în scopul eficientizării serviciilor publice și reducerii timpilor alocați soluționării operațiunilor fiscale. Astfel, începând cu data sus-menționată, prezentarea la ghișeele instituției se face exclusiv în baza unei programări pe website-ul Serviciului Public de Impozite […]

Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa atenționează contribuabilii că începând cu ziua imediat următoare termenelor scadente se calculează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale, neachitate în termen, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, până la data stingerii sumelor datorate, inclusiv. Impozitele și taxele locale […]