Grupul german wpd, axat pe dez­voltarea şi punerea în funcţiune a proiectelor de energie re­ge­ne­rabilă, a iniţiat de­mer­surile pentru realizarea pri­melor două parcuri eo­liene în Marea Nea­gră. Di­mensiunea cu­mula­tă a celor două par­curi este de 1.900 MW şi este o capacitate semni­fi­cativă ţinând cont de fap­tul că România are acum, […]