Taxa de promovare a turismului trebuie plătită până pe 1 iulie

Mamaia
Aleea de promenadă din stațiunea Mamaia (foto: Constanța 100%)

În perioada 20–21 iunie și 27–28 iunie 2019, inspectori ai SPIT vor desfășura o campanie de informare în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță cu privire la modul de declarare și achitare a taxei de dezvoltare și promovare a turismului pentru operatorii economici (persoane fizice autoritate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice).

Amintim că aceștia au obligația achitării și depunerii declarației pentru taxa de dezvoltare și promovare a turismului până la data de 01 iulie 2019.

Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine calculul de majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracție de lună.

Operatorii economici care încep desfășurarea activității economice  sau cei care  obțin/ vizează autorizația de funcționare/avizul program funcționare sau autorizația pentru ocuparea temporară a domeniului public după aceste date, au obligația să depună o declarație în termen de 30 de zile de la data începerii activității sau obținerii documentelor de autorizare.

Constituie contravenții depunerea peste termen a declarațiilor, nedepunerea declarațiilor, depunerea declarațiilor cu informații eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancționează cu amendă de la 283 lei la 706 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.132 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.