Universitatea Ovidius oferă două noi programe de licență adaptate digitalizării ingineriei industriale

Universitatea „Ovidius” din Constanța are în vedere înființarea a două programe noi de licență, la forma de învățământ cu frecvență, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM): Sisteme de Producție Digitale și Informatică Aplicată în Inginerie Industrială. Cele două programe de studii reprezintă un răspuns la necesitățile actuale de pregătire a profesioniștilor în domeniul Ingineriei Industriale, și satisfac, totodată, cerințele angajatorilor locali, naționali și internaționali din domeniul industriei 4.0.

Programul de licență Sisteme de Producție Digitale va pregăti specialişti pentru proiectarea constructivă şi tehnologică, exploatarea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor cu comandă numerică, digitalizate și specifice industriei constructoare de maşini. Pregătirea tehnică generală

este completată cu discipline care asigură folosirea cu succes a proiectării şi prelucrării asistate de calculator și implementarea IIOT (Industrial Internet of Things).  Acestora li se adaugă un set de cursuri de management absolut necesar pentru formarea unei viziuni ample asupra domeniilor cercetării, proiectării, producţiei şi desfacerii produselor industriale. Cu o durată a studiilor de patru ani, programul le oferă absolvenților numeroase oportunități de carieră: inginer proiectant mașini-unelte digitale, inginer de exploatare și mentenanță mașini și sisteme de producție digitală, specialist digitalizarea producției și sistemelor de producție, inginer programator comandă numerică, inginer mecanic.

Cel de-al doilea program nou de studii de licență din cadrul FIMIM, Informatică Aplicată în Inginerie Industrială, va pregăti ingineri specialiști în tehnologiile digitale, Internet și industrii convenționale, ca răspuns la cerinţele actuale ale economiei concurenţiale, cu impact deosebit asupra dezvoltării produselor, proceselor şi modelelor de afaceri. Pe parcursul celor patru ani de studiu, tinerii vor dobândi competențe profesionale specifice și vor acumula cunoştinţe ştiinţifice, tehnologice, inginereşti și manageriale adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă pentru întreprinderile modern tehnologizate din România. Oportunitățile profesionale pe care acest program de studii le oferă absolvenților sunt extrem de variate și valoroase, deoarece ei vor putea înțelege tot ce se întâmplă într-o companie industrială și vor putea transfera cunoașterea către sistemele informatice.


energia residence
sprijina-jurnalismul-independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.