VIDEO Silozul Traian, demolat prin implozie

O parte din silozul Traian din Constanța a fost dărâmată astăzi, prin implozie.

Este a doua încercare de demolare. Prima a avut loc pe 15 aprilie, dar a eșuat. De data aceasta, operațiunea a fost un succes.

În luna martie a acestui an, Primăria Constanța a emis o autorizație de demolare a silozului aflat pe varianta municipiului Constanța. În locul său vor fi construite parcări, alei pietonale și vor fi plantate spații verzi.

Construcția aparține acum companiei Ameropa Grains SA, parte a grupului de companii Ameropa Elveţia, care se ocupă de comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat.

Compania din România, înființată în martie 1996, a avut, în anul 2018, o cifră de afaceri de 3.650.066.601 lei, un profit de 33.307.274 lei, un număr mediu de 340 de salariați, care au câștigat, în medie, 8.211 lei brut, potrivit Confidas.ro.

Acţionari sunt: SC Ameropa Holding AG Binningen CHE, cu sediul în Elveţia, cu 99,9999% din capitalul social, şi Zivy Andrew Henry, cetăţean elveţian, cu 0,0001% din capitalul social.

Persoane împuternicite ale societăţii, care se ocupă de comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat, sunt: Zivy Andrew Henry – preşedinte consiliu de administraţie, Aniţei Mihai-Daniel – membru CA, Lucas Miescher – membru CA, Junker Christian Pagaard – administrator, Martin Sophie Cecile – administrator, Vasile Constantin – director general. Cenzor este firma KPMG Audit SRL, reprezentată prin Giurcăneanu Aura-Ştefana.

Ameropa a solicitat, în 2019, un PUZ nou pentru zona în care se află silozurile. Amplasamentul este proprietatea privată a Ameropa Grains SA, conform actelor de proprietate si este încadrat conform extrasului de Carte Funciară la categoria de folosinţă „curţi construcţii”. Terenul prezintă 99 de construcţii, dintre care 24 construcţii industriale şi edilitare (silozuri, ateliere, garaje, grupuri sanitare, magazii) şi 75 de construcţii anexe (patule), ce vor fi demolate în vederea realizării unei investiţii unitare.

Având în vedere contextul funcţional al vecinătăţilor, pe terenul ce a generat prezenta documentaţie, identificat prin N.C. 203240, propunerea se va încadra în următorii coeficienţi urbanistici: Regim de înălţime maxim propus – P+5E (22,00m), POT- 50%; CUT – 3,0 mp./ A.D.C., CUT vol. – 10.0 mc/mp.teren. Funcţiuni admise: unităţi de depozitare pentru materiale de construcţii şi materiale recuperabile; servicii/comerţ în domeniul construcţiilor şi amenajărilor peisagere; funcţiuni comerciale terţiare cu caracter extraurban; construcţii şi amenajări aferente echipării tehnico-edilitare; depozitare produse fără nocivitate; amenajări specifice. Funcţiunii propuse – căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii etc.

Odată iniţiată elaborarea Planului Urbanistic Zonal, beneficiarul va urma toţi paşii necesari consultării publicului împreună cu elaboratorul documentaţiei de P.U.Z. şi cu persoana responsabilă din cadrul administraţiei publice locale, conform Regulamentului de informare şi consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul Municipiului Constanţa aprobat.

energia residence
Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published.

Următorul articol

Polaris M Holding a achiziționat încă un atomizor de mare capacitate

Wed Apr 29 , 2020
Polaris M Holding a achizitionat inca un atomizor de mare capacitate pentru a combate raspandirea noului Coronavirus. Acest tip de echipament este format dintr-un rezervor cu pompa de inalta presiune, generator si tun. Incepand cu ora 21:00, la comanda Primariei Constanta, Polaris M Holding va dezinfecta strazile, bulevardele si trotuarele […]
polaris