Zi istorică pentru România: Mecanismul de Cooperare şi Verificare s-a încheiat

Comisia Europeană a adoptat cel mai recent raport privind măsurile luate de România pentru a-și îndeplini angajamentele privind reforma sistemului judiciar și combaterea corupției în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare (MCV).

Astăzi, 22 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat cel mai recent raport privind măsurile luate de RomâniaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• pentru a-și îndeplini angajamentele privind reforma sistemului judiciar și combaterea corupției în cadrul mecanismului de cooperare și de verificareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• (MCV).

Raportul trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește recomandările restante și îndeplinirea obiectivelor de referință (benchmarksale MCV de la raportul MCV din iunie 2021Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Raportul constată cu satisfacție eforturile semnificative depuse de România în vederea implementării acestor recomandări prin noi acte legislative, politici și instrumente menite să consolideze sistemul judiciar și combaterea corupției.

Comisia concluzionează că România a înregistrat progrese suficiente în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor pe care și le-a asumat în cadrul MCV la momentul aderării sale la UE și că toate obiectivele de referință pot fi închise în mod satisfăcător. Evaluarea ține totodată seama de evoluția situației statului de drept în UE și, în special, de implicarea deplină a României în ciclul raportului privind statul de drept.

De acum înainte, Comisia nu va mai monitoriza și nu va mai raporta cu privire la România în cadrul MCV, însă monitorizarea va continua în cadrul ciclului anual privind statul de drept. Raportarea va fi consolidată în Raportul anual al Comisiei privind statul de dreptCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, la fel ca în cazul tuturor statelor membre.

Progresele înregistrate în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și combaterea corupției

Printre reformele importante se numără legile justiției adoptate recent și o nouă strategie pentru dezvoltarea sistemului judiciar. De asemenea, Comisia ia act de angajamentul României de a ține seama în cea mai mare măsură de avizul Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției și la alte aspecte, mai generale, în eventualitatea în care ar fi necesare acțiuni suplimentare.

În ceea ce privește combaterea corupției, instituțiile de stat își unesc forțele pentru a pune în aplicare o nouă strategie națională anticorupție, iar pe parcursul anului 2021 și în 2022 au continuat să se înregistreze rezultate pozitive în materie de eficacitate a investigării și a sancționării corupției la nivel înalt. Parlamentul a îmbunătățit procedura de ridicare a imunității politice, iar instituțiile române responsabile cu aplicarea normelor privind integritatea și conflictele de interese, precum și cu gestionarea și recuperarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni au funcționat în mod eficace.

În fine, România înregistrează progrese rapide în ceea ce privește revizuirea codurilor sale penale, precum și consolidarea cadrului său de integritate. Finalizarea acestor reforme importante reprezintă, de asemenea, jaloane în cadrul Planului de redresare și reziliență al României, iar Comisia va continua să coopereze cu România în vederea realizării cu succes a acestora, în concordanță cu legislația UE și cu standardele internaționale anticorupție.

Este important ca România să continue să lucreze în mod consecvent la transpunerea în acte legislative concrete a angajamentelor restante specificate în raport și la continuarea punerii în aplicare a acestora, în cadrul ciclului anual al raportului privind statul de drept și cu sprijinul altor elemente ale setului de instrumente al UE privind statul de dreptCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.

Etapele următoare

Punerea în aplicare efectivă a angajamentelor României și continuarea ritmului pozitiv al reformelor vor asigura faptul că progresele înregistrate sunt durabile și ireversibile, permițând încheierea cu succes a MCV. Înainte de a lua o decizie finală, Comisia va ține seama de observațiile Consiliului, precum și de cele ale Parlamentului European. Comisia va reveni asupra acestei chestiuni atât în cazul Bulgariei, cât și al României în lunile următoare.

Ciclul anual al raportului privind statul de dreptCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• va permite Comisiei să monitorizeze implementarea multora dintre reformele convenite, precum noul regim în urma desființării Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție; funcționarea Inspecției Judiciare; resursele umane din sistemul judiciar; executarea hotărârilor judecătorești de către administrația publică; impactul viitoarei revizuiri a legislației penale asupra eficacității luptei împotriva corupției, precum și evoluția cadrului de integritate și aplicarea acestuia, inclusiv de către Parlament.

Acestea vor face parte din monitorizarea sistemului de justiție și a combaterii corupției, doi dintre pilonii principali ai rapoartelor. Unele dintre aceste aspecte au făcut deja obiectul unor recomandări în ultimul raport privind statul de dreptCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• și, la fel ca în cazul tuturor statelor membre, vor face parte din procesul de monitorizare întreprins de Comisie în urma recomandărilor.

Obiectivele României în cadrul Mecanismului de redresare și reziliențăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și alte oportunități de asistență în cadrul altor programe relevante ale UE, în special Instrumentul de sprijin tehnicCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, vor contribui, de asemenea, la asigurarea faptului că reformele în curs, precum cele privind codurile penale, vor elimina lacunele existente în legislație și vor consolida eficacitatea luptei împotriva corupției.

Klaus Iohannis: „Este o zi foarte importantă pentru România”

”Astăzi este o zi foarte importantă pentru România, care a făcut un nou pas semnificativ pe calea integrării europene. Mecanismul de Cooperare şi Verificare s-a încheiat astăzi pentru ţara noastră! Avem, aşadar, confirmarea clară că România a făcut reformele necesare pentru consolidarea statului de drept şi s-a înscris pe drumul ireversibil al luptei împotriva corupţiei. 
Comisia Europeană a confirmat în urmă cu câteva minute, în raportul făcut public, progresul făcut de România în cadrul acestui mecanism, ceea ce înseamnă că îndeplinim recomandările şi obiectivele fixate prin MCV, Mecanismul de Cooperare şi Verificare, aşa cum au fost stabilite la momentul aderării noastre la Uniunea Europeană.”, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis.

El a precizat că acesta e ultimul raport MCV pentru ţara noastră.

”De acum înainte, România va fi, la fel ca şi toate celelalte state membre, monitorizată doar prin intermediul Mecanismului generalizat privind statul de drept”, a subliniat Iohannis.

Conform preşedintelui, anul acesta, Parlamentul României a adoptat legile fundamentale ale sistemului judiciar, pe care le-am promulgat după ce Curtea Constituţională le-a declarat constituţionale.

”România a demonstrat voinţă politică, dar mai ales o puternică susţinere a cetăţenilor pentru a corecta orice deviere de la un parcurs democratic şi pentru a relua rapid reformele, aşa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani. Mă bucur că toate aceste progrese au fost consemnate în Raportul MCV de astăzi, pentru că aceste reforme sunt esenţiale în primul rând pentru români. Cetăţenii au dreptul la un sistem de justiţie independent, funcţional, eficient, la o societate în care combaterea corupţiei şi integritatea sunt obiective pe deplin asumate”, a subliniat Klaus Iohannis.

El a felicitat autorităţile – Guvernul României, ministrul justiţiei, Parlamentul şi instituţiile din sistemul judiciar – pentru aceste rezultate şi şi-a exprimat aprecierea şi pentru eforturile diplomatice, inclusiv ale Reprezentanţei Permanente a României la Uniunea Europeană, care au contribuit la atingerea acestui obiectiv.

„Mulţumesc, de asemenea, Comisiei Europene, Preşedintei Ursula von der Leyen, pentru sprijinul constant şi pentru dialogul deschis.

Dialogul a vizat, totodată, şi Comisia de la Veneţia, care a constatat recent că elementele esenţiale din pachetul legilor justiţiei respectă standardele europene. Raportul de astăzi încheie o etapă, dar eforturile noastre comune, la nivel de autorităţi şi societate, trebuie să continue. Sunt convins şi încrezător că realizările confirmate astăzi de Comisia Europeană vor fi urmate şi de altele, astfel încât independenţa şi eficienţa justiţiei, ca şi combaterea corupţiei să rămână constante ireversibile pentru România”, a conchis Iohannis.

Context

Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) a fost instituit în 2007, în momentul aderării României la Uniunea Europeană, ca măsură tranzitorie menită să faciliteze eforturile susținute ale României de a-și reforma sistemul judiciar și de a intensifica lupta împotriva corupției. Mecanismul este expresia angajamentului comun al României și al UE. În concordanță cu decizia de instituire a mecanismului și așa cum a subliniat Consiliul și Curtea de Justiție a UE, MCV se va încheia atunci când vor fi îndeplinite în mod satisfăcător toate obiectivele de referință aplicabile României.

Activitatea din cadrul MCV a început în 2007 și de atunci încurajează și monitorizează procesul de reformă pe baza acestor obiective de referință. În ianuarie 2017, Comisia a efectuat o evaluare cuprinzătoare a progreselor înregistrate în cei zece ani de existență a mecanismului, oferind astfel o imagine clară a progreselor semnificative înregistrate. Comisia a formulat douăsprezece recomandări specifice care, în momentul în care sunt îndeplinite în mod ireversibil, ar fi suficiente pentru a pune capăt procesului MCV.

Între timp, Comisia a efectuat patru evaluări suplimentare ale progreselor realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor. Rapoartele din 2017 până în 2019 au constatat o încetinire a ritmului reformelor și a trebuit să fie formulate opt recomandări suplimentare. În raportul din iunie 2021Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, Comisia a fost în măsură să marcheze îndeplinirea unor progrese substanțiale în ceea ce privește toate obiectivele de referință ale MCV. Comisia a remarcat un nou impuls puternic pentru reformă și pentru remedierea regresului din perioada 2017-2019, multe recomandări fiind pe cale să fie îndeplinite în cazul în care progresele înregistrate rămân la un nivel constant. Din acel moment, au fost luat și alte măsuri pozitive, astfel cum se detaliază în raportul din 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, care a concluzionat că România a înregistrat progrese suficiente în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor pe care și le-a asumat la momentul aderării sale la UE și că toate obiectivele de referință pot fi închise în mod satisfăcător.

Cu ocazia aderării Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007, a fost instituit un MCV și pentru această țară, pentru a monitoriza progresele înregistrate în domeniile reformei sistemului judiciar, corupției și criminalității organizate. Raportul MCV din octombrie 2019Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• a concluzionat că Bulgaria a îndeplinit în mod satisfăcător recomandările MCV rămase, că Bulgaria a înregistrat progrese suficiente în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor pe care și le-a asumat la momentul aderării sale la UE și că toate obiectivele de referință pot fi închise în mod satisfăcător. De atunci, nu mai sunt realizate monitorizări sau rapoarte cu privire la Bulgaria în cadrul MCV, acest stat fiind monitorizat în cadrul ciclului anual privind statul de drept și, mai concret, în cadrul Raportului anual al Comisiei privind statul de drept.

Pentru informații suplimentare

Raportul MCV privind România: întrebări și răspunsuriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Raport privind măsurile luate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare (MCV)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Toate rapoartele privind MCVCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Rapoarte privind statul de dreptCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••


Puteți urmări Constanța 💯% și pe Google News sau canalul de WhatsApp.

Conținutul website-ului www.ct100.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informațiile publicate pe acest site sunt protejate de către prevederile naționale și internaționale legale în vigoare. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website.

Comentariile la articole sunt moderate. Așa se întâmplă încă din 2015, de la înființarea Constanța 100%. Am luat această decizie pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false. Dacă doriți să comentați, vă solicităm să folosiți un limbaj decent, să nu folosiți atacuri la persoană și nici informații false. Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate a comentariilor și a acțiunilor sale decurgând din acest act.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Peste 30 de mine au fost descoperite și neutralizate în Marea Neagră

mar nov. 22 , 2022
Şeful Statului Major al Forţelor Navale (SMFN), contraamiral Mihai Panait, a declarat marţi, în cadrul unei întâlniri cu ataşaţii militari străini acreditaţi în ţara noastră, că din februarie şi până în prezent, după atacarea Ucrainei de către Federaţia Rusă, peste 30 de mine marine au fost neutralizate în bazinul vestic […]

V-ar putea interesa și: