Ziua limită până la care puteți să redirecționați 2% din impozitul anul pe salarii și pensii

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii pot depune formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” până la data de 25 mai 2018, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.

Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii (formular 230) poate fi transmisă organului fiscal competent prin următoarele modalităţi: prin poştă sau depus în mod direct la registratura organului fiscal, pe suport hârtie, caz în care va fi semnat de contribuabil, sau prin mijloace electronice/sisteme electronice de transmitere la distanţă, respectiv în baza unui certificat calificat sau prin serviciul „Spaţiul privat virtual” pentru contribuabilii care au optat pentru acest serviciu.

În situaţia în care formularul 230 este semnat de împuternicitul contribuabilului, atunci împuternicitul trebuie să depună la organul fiscal şi actul de împuternicire.

Dacă un contribuabil optează pentru transmiterea formularului 230 prin intermediul unei alte persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, atunci aceasta din urmă centralizează cererile primite de la contribuabili şi le depune, pe răspunderea sa sub sancţiunea privind falsul în declaraţii şi uzul de fals, direct sau prin poştă, la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului, pe baza unui borderou de predare-primire care conţine: datele de identificare a entităţii nonprofit/unităţii de cult, datele de identficare ale contribuabililor, şi datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale împuternicitului entităţii nonprofit/unităţii de cult care depune borderoul. În cazul în care borderoul este depus de împuternicitul entităţii nonprofit/unităţii de cult, acesta trebuie să prezinte şi împuternicirea din partea respectivei entităţi, în formă scrisă.

Zen Residence
comprest util asfalt dobrogeaLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Următorul articol

VIDEO. Scandal în cartierul Medeea. Poliția: „Vom interveni ori de câte ori este nevoie”

Tue Apr 10 , 2018
Un scandal a avut loc, ieri, în a doua zi de Paște, în cartierul constănțean Medeea. Conflictul a izbucnit între două familii de etnie romă. Membrii uneia dintre ele a lovit cu bâte un autoturism și au spart geamurile unei case. „În data de 9 a lunii curente, în cartierul […]
politie masina